Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /DISK2/WWW/plsql.cz/www/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 39
May 252013
 

Při hledání jednoho objektu v all_objects jsem narazil na mnou neznámé view DBA_HIST_COLORED_SQL. Obarvené sql? Neznal jsem a vypadalo to dost zajímavě. Takže jsem otevřel dokumentaci, abych se s view blíže seznámil a dokumentace říká: View se váže na funkci AWR a možnost reportovat nejen TOP SQL, ale také ty, které si označíme (“obarvíme”) pomocí funkce DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.ADD_COLORED_SQL.

Zní docela fajn, AWR sbírá jen TOP SQL a tohle je možnost jak do AWR dostat SQL, které tam mít chceme, ale není v TOP.

Takže go, hébičky go, jdem to zkusit!

Nejprve nějaký dotaz, který bude jednoduchý, tak aby nebyl v TOP SQL a bylo na něm vidět obarvení:

select max(dummy) as from dual;

Pak zjistit jeho sql_id:

select * from v$sql s where s.sql_text like '%max(dummy)%'

Což je : ’1twnyk3cacmfw’. A přidat do sledovaných sql_id pro AWR report:

begin
dbms_workload_repository.add_colored_sql('1twnyk3cacmfw');
end;

A test:
AWR Report a obarvení sql

Tak to by bylo přidání mezi obarvená sql a nyní sebrat snapshot, spustit sql, sebrat snapshot a zjistit jestli je opravdu reportované.

declare
i int;
begin
i:=dbms_workload_repository.create_snapshot;
dbms_output.put_line('ID='||to_char(i));
end;

Spustit sql:

select max(dummy) as from dual;

A znovu snapshot

declare
i int;
begin
i:=dbms_workload_repository.create_snapshot;
dbms_output.put_line('ID='||to_char(i));
end;

A nyní ověření, že i sql, které není zcela určitě v TOP se objeví v AWR reportu:

select * from table(DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.AWR_SQL_REPORT_TEXT(
l_dbid=>848445615,
l_inst_num=>1,
l_bid=>893,
l_eid=>894,
l_sqlid=>'1twnyk3cacmfw'));

WORKLOAD REPOSITORY SQL Report

Snapshot Period Summary

DB Name     DB Id  Instance   Inst Num Startup Time  Release   RAC
------------ ----------- ------------ -------- --------------- ----------- ---
ORCL8     848445615 orcl8        1 24-Kvě-13 13:17 11.2.0.1.0 NO 

       Snap Id   Snap Time   Sessions Curs/Sess
      --------- ------------------- -------- ---------
Begin Snap:    893 25-Kvě-13 09:12:13    40    3.3
 End Snap:    894 25-Kvě-13 09:12:41    37    3.5
  Elapsed:        0.47 (mins)
  DB Time:        0.02 (mins)

SQL Summary                DB/Inst: ORCL8/orcl8 Snaps: 893-894

        Elapsed
  SQL Id   Time (ms)
------------- ----------
1twnyk3cacmfw     0
Module: SQL Developer
select max(dummy) as from dual

     -------------------------------------------------------------    

SQL ID: 1twnyk3cacmfw           DB/Inst: ORCL8/orcl8 Snaps: 893-894
-> 1st Capture and Last Capture Snap IDs
  refer to Snapshot IDs witin the snapshot range
-> select max(dummy) as from dual

  Plan Hash      Total Elapsed         1st Capture  Last Capture
#  Value          Time(ms)  Executions    Snap ID    Snap ID
--- ---------------- ---------------- ------------- ------------- --------------
1  2522405774           0       1      894      894
     -------------------------------------------------------------    

Plan 1(PHV: 2522405774)
----------------------- 

Plan Statistics              DB/Inst: ORCL8/orcl8 Snaps: 893-894
-> % Total DB Time is the Elapsed Time of the SQL statement divided
  into the Total Database Time multiplied by 100

Stat Name                Statement  Per Execution % Snap
---------------------------------------- ---------- -------------- -------
Elapsed Time (ms)                 0      0.4   0.0
CPU Time (ms)                   0      0.0   0.0
Executions                    1      N/A   N/A
Buffer Gets                    3      3.0   0.1
Disk Reads                    0      0.0   0.0
Parse Calls                    1      1.0   0.4
Rows                       1      1.0   N/A
User I/O Wait Time (ms)              0      N/A   N/A
Cluster Wait Time (ms)              0      N/A   N/A
Application Wait Time (ms)            0      N/A   N/A
Concurrency Wait Time (ms)            0      N/A   N/A
Invalidations                   0      N/A   N/A
Version Count                   1      N/A   N/A
Sharable Mem(KB)                 14      N/A   N/A
     -------------------------------------------------------------    

Execution Plan
---------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation     | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
---------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT  |   |    |    |   2 (100)|     |
|  1 | SORT AGGREGATE  |   |   1 |   2 |      |     |
|  2 |  TABLE ACCESS FULL| DUAL |   1 |   2 |   2  (0)| 00:00:01 |
---------------------------------------------------------------------------

Takže pro případ, že je třeba reportovat sql v AWR, které jsou pro nás zajímavé, ale nejsou v TOP:
DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.ADD_COLORED_SQL,

 Posted by at 08:05

 Leave a Reply

(required)

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>