Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /DISK2/WWW/plsql.cz/www/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0
Nov 292013
 

Tak si projíždím APEX a narazil jsem tam na funkcionalitu, která by se mi vcelku líbila v PL/SQL. Konkrétně vytvoření API package nad tabulkou (procedury na update, insert). Není problém si na to napsat script či ho někde sehnat, nicméně když už jsem to tam viděl.. tak mi napadlo, že by bylo fajn to umět provolat. Když jsem se podíval do packages pod uživatelem APEX, tak patrně zodpovědný za tuto funkcionalitu je package wwv_flow_generate_api. Který však obsahuje pouze jednu funkci (create_api), která rozhodně negeneruje kód, to byla ale jen specifikace balíku wwv_flow_generate_api. Když ovšem utilitou na unwrap kódu vezmu body, potkávám funkci, která se mi líbí:

FUNCTION GENERATE_CODE(P_APP_NAME VARCHAR2, P_TABLE_LIST TABLE_LIST_TYPE, P_OWNER VARCHAR2, P_TYPE VARCHAR2) RETURN SYS.DBMS_SQL.VARCHAR2A IS..

Čímž to svým způsobem přestává být zajímavé.  Ale zagooglil jsem jak vlastně takový unwrap tool funguje a narazil jsem na úžasnou přednášku, která se tím zabývá a to tak, že vcelku podrobně. Navíc odhaluje jak vlastně taková kompilace funguje, včetně toho kam se to ukládá do systémových tabulek Oracle atd.

Autor: Pete Finnigan
Zdroj: http://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-06/BH-US-06-Finnigan.pdf
Download: BH-US-06-Finnigan

Výše uvedené PDF má na mé stupnici pejska 10 z 10 možných hébiček ;)

 Posted by at 06:22
Feb 132013
 

Nedočkavě sleduji tak to tedy bude s releasem Oracle Database 12c a kdy to tedy můžeme čekat ;). Minulý týden byly na internetu zprávy, že už je to skoro na spadnutí. Náhodou jsem však našel knihu New Features Oracle Database 12c, která sice neni ještě vydaná, ale na stránce rampamt pressu je seznam témat a jedním z nich je i “New BBED commands“.

BBED je tool, na který jsem ještě neměl moc času, ale je to jedna z utilit se kterou se dá pekelně vyřádit! BBED jeinterní tool Oracle sloužící k editaci databázových bloků. BBED umožňuje editovat hodnoty, smazat řádky pomocí editace datového bloku, přepočítat mu checksum ale také i obnovit řádky, – Oracle funguje podobně jako operační systém a po smazání řádku je řádek fyzicky pouze označen jako smazaný a přežívá do fyzického přepisu (update/insert jiných řádků, truncate, rebuild, shrink table..).

BBED je interní tool Oracle, takže do Oracle 10g  byl chráněn heslem (profláknutým a hardcodovaným..), od Oracle 11g bohužel chybí některé knihovny nutné pro spuštění tohoto toolu a je nutné je nakopírovat z Oracle 10g a snad právě pro to mi zaujalo téma “New BBED commands“,  neb to vypadá, že ani v novém Oracle nepřijdeme o BBED a bude možnost ho použít i když nepracujeme v Oracle Supportu, nebo alespoň já ne ;)

A nyní link na užasný dokument o BBED a jeden z nejvíce sexy dokumentů o Oracle:
Disassembling The Oracle Data Block

A narozdíl od profláknuté hlášky “do not try this at home”, tady platí pravý opak – doma a pouze doma.

 Posted by at 02:54
Sep 202012
 

Otázka na začátek – může databáze vracet jiné výsledky pro stejný select ale pro jeho jiné exekuční plány? Neměla by.., pokud je select správně napsaný, pokud se nemluví o bugu Oracle a pokud … a pokud? Pokud vím, tak v dokumentaci je jedna vyjímka, kde Oracle přímo píše, že dva stejné selecty s různým exekučním plánem mohou “legálně” vracet jiné hodnoty a to v případě poškozeného datového bloku v tabulce a nastaveném skipu “corrupted blocks” (DBMS_REAPIR) a dva selecty – jeden proti tabulce full scanem a druhý proti  indexu (bez “corrupted blocks”).

Dneska jsem se rozhodl Oracle trošku potrápit – a přinutit ho k nehezkému chování, tím že mu poruším odkazy v indexu a Oracle bude vracet jiné řádky přes index a jiné přes full scan. Takže go hébičky go!

Upozornění: Updatovat systémové tabulky pod SYSem “není doporučeno” a může (a dělá to) poškozovat databázi.

1) Nejprve založení nějaké testovací tabulky
create table invalid_index_test_tbl tablespace USERS as select rownum id_key, rownum my_value from dual connect by level<20000;

2) Nyní založení indexu
create index inx_index_unusable_text on invalid_index_test_tbl(id_key);

3) Alterování indexu do UNUSABLE stavu
alter index inx_index_unusable_text unusable;

4) Odmazání řádek
Je třeba odmazat nějaké řádky, abychom získali prostor na shirnk space a rozhodili pozici řádků vůči rowid uloženým v indexu:
delete from invalid_index_test_tbl where my_value<8000 or (my_value>12000 and my_value<15000)
commit;

5) Enable row movement a Shrink space
Povolíme fyzický přesun řádků (enable row movement) a přesuneme řádky na promazané místo, tzn “setřesení tabulky” (shrink space)
alter table invalid_index_test_tbl enable row movement;
alter table invalid_index_test_tbl shrink space;

6) Hledání co vlastně updatovat
Nejzajímavější část je najít, co je třeba vlastně updatovat, nejjednodušší je podívat se na definici ALL_INDEXES, ve které je vidět:
decode(bitand(i.property, 2), 2,
decode(i.type#, 9, decode(bitand(i.flags, 8),
8, 'INPROGRS', 'VALID'), 'N/A'),
decode(bitand(i.flags, 1), 1, 'UNUSABLE',
decode(bitand(i.flags, 8), 8, 'INRPOGRS',
'VALID')))

Podle definice ALL_INDEXES je to update do tabulky sys.ind$ a bitově sloupec FALGS, potenciálně sloupec property. Co třeba je vědět je číslo objektu, například přes  select * from sys.obj$ where name like upper(‘%inx_index_unusable_text%‘) . Moje číslo je 21988 a updatovat flags budu na 2050 (zjištěno z testovacího indexu,nemá cenu se počítat s bity)

7) Update sys.ind$
update sys.ind$  set flags=2050 where obj# in (21988);
commit;

8) Index je “validní” v systémových tabulkách Oracle, takže test:
select /*+ index(t) */ * from invalid_index_test_tbl t where id_key=2
ORA-01502: index ‘SYS.INX_INDEX_UNUSABLE_TEXT’ or partition of such index is in unusable state
01502. 00000 – “index ‘%s.%s’ or partition of such index is in unusable state”
*Cause: An attempt has been made to access an index or index partition
that has been marked unusable by a direct load or by a DDL
operation
*Action: DROP the specified index, or REBUILD the specified index, or
REBUILD the unusable index partition

Proč? Updatovat systémové tabulky pod SYSem by se nemělo, Oracle při tom dělá spoustu věcí (hlavně validacích, že..), které uživatel neudělá nebo udělat ani nemůže. Jednou z nich bude patrně invalidace stavu objektu v paměti, ale to naštětí lze řešit:

9) Čištění..
ALTER SYSTEM FLUSH SHARED_POOL;
Z mých zkušeností plyne, že je třeba flushnout shared_pool téměř vždy, když si hraji pod SYSem..

10) Výsledný pohled na selecty – jeden přes znásilněný index, druhý fullscannem:

Full vs Index

Full vs Index

Super, ne? Stejné selecty – jiný hint a jiný výsledek.

Vada na kráse? Tím jak byla shrinkuta tabulka jsme posunuly řádky a tabulka byla zmenšena – tedy index pro vyšší hodnoty (za předpokladu, že Oracle insertnul data z selectu za sebou – neni zaručeno) odkazuje někam do pryč.. tedy:

11) Fail select:

select /*+ index(t) */ * from invalid_index_test_tbl t where id_key=15000;

S výsledkem (což je ta lepší varianta)
ORA-08103: object no longer exists
08103. 00000 – “object no longer exists”
*Cause: The object has been deleted by another user since the operation
began, or a prior incomplete recovery restored the database to
a point in time during the deletion of the object.
*Action: Delete the object if this is the result of an incomplete
recovery.

A

select /*+ index(t) */ * from invalid_index_test_tbl t where id_key=10800;

Což je ta horší varianta:
(ORA-00600: internal error code, arguments: [kdsgrp1], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], []
00600. 00000 – “internal error code, arguments: [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s]“
*Cause: This is the generic internal error number for Oracle program
exceptions. This indicates that a process has encountered an
exceptional condition.
*Action: Report as a bug – the first argument is the internal error number)

Vylepšení? Tabulku znovu roztáhnout – nainsertovat řádky a zase je smazat (???? pokud pujdou do stejné části datového souboru, jako byly předtím). Trefit to přesně na záznam tak tu máte úžasné chování ;) Další možností je updatovat segmenty indexu a udělat si vlastní “polotrucate” indexu a zkrátit ho.

Vždycky lítaj třísky, když si člověk hraje, nicméně vypadá to, že pak stačí rebuildnout index:

 alter index inx_index_unusable_text rebuild;

 K čemu je to dobré? K ničemu. Na stranu druhou – to dokazuje, že shrink space funguje a dokonce i jak se tam sypou řádky – o kolik je posunut index vůči řádkům…¨

—————-

A neodpustím si jednu věc ze života mimo Oracle pro dnešek:

Zlato ve tmě modře nesvítí, což je dost nepříjemný fyzikální constrain :-/

 Posted by at 23:37
Dec 072011
 

Dnes jsem si chtěl zkusit jestli je možné přidat sloupce do tabulky, nikoliv však ALTER TABLE t_rename_col ADD (B NUMBER) , ale jak je to zábavné – pomocí úprav systémových tabulek pod účtem SYS. Po chvilce pátrání v systémových pohledech, tabulkách a auditování jsem si řekl, že je to možná trošku velká výzva a že pro začátek začnu s přejmenováním, so hurá do toho :

1) Založení testovací tabulky:

CREATE TABLE t_rename_col (a NUMBER);

2) Všechny sloupce jsou v pohledu ALL_TAB_COLS (pod SYS), tedy se podívejme na to, co je pod tímto view:

SELECT text FROM all_views WHERE view_name='ALL_TAB_COLS' AND owner='SYS';
Vcelku nehezký select (který mi nyní ve 2:30 ráno odradil od pokusu přidání sloupce), který se odkazuje na vcelku známou tabulku : sys.col$

3) Záznamy sloupců jsou v řádcích tabulky podle unikátního ID sloupce – so, sloupec který hledáme bude mít nejvyšší obj# (nebo jedno z nejvyšších a název A)

SELECT * FROM sys.col$ ORDER BY obj# DESC;
110489

4) Máme sloupec, máme hlavní systémovou tabulku – so zbývá jen update:

UPDATE sys.col$ SET name='TEST' WHERE obj#=110489;
commit;

5) A nyní test:

desc t_add_col;
Name Null Type
---- ---- ------
A (NULL) NUMBER

Docela zklamání :/, nadruhou stranu – co mi zafungovalo:

ALTER SYSTEM FLUSH SHARED_POOL;

desc t_add_col;
Name Null Type
---- ---- ------
TEST (NULL) NUMBER

Stop nudnému ALTER TABLE t_rename_col RENAME COLUMN A TO TEST  ;)

 Posted by at 02:04