Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /DISK2/WWW/plsql.cz/www/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0
Feb 262014
 

Pokračujme ve vytváření našeho workoutlogu, index předchozích dílů zde. Dneska to bude vcelku izolovaný díl – do reportu s WODy (cvičení – workout of day), pro který jsme částečně připravili editovací/vkládací formulář přidáme i obrázek. Způsobů jak toho docílit je opravdu mnoho. Jedna z nejjednodušších cest je udělat klasický report a že má být ve sloupci obrázek z (B)LOBu vcelku jednoduše nakonfigurovat. Velice podobně jako s ikonkou “edit”, což jsme použil hned v prvním dílu. Takže tentokrát úplně jinak – nebudeme zakládat žádnou stránku v konfiguraci APEXu, ale vrátíme stránku pomocí PL/SQL funkce a to samé z obrázkem – vytvoříme pl/sql, které bude obrázek číst z tabulky a vracet. Ještě to trošku odlehčím na začátek, v Crossfitu existují 2 základní typy WODů:

Hero WODs – Cvičení pojmenovaná po hrdinech. Typicky se jedná o amerického vojáka padlého v boji, případně hasiče, příslušníka SWAT apod. Ke každému hero wods by měl být tedy i obrázek daného hrdiny. Pro příklad na obrázku níže je Randy, člen SWAT, který zahynul v boji (cvičení 75x power snatch na čas).

Benchmark girl WODs – Cvičení pojmenovaná po ženách, nikoliv však, že by jej nezbytně musely cvičit jen ženy. A pokud se nepletu tak se to neváže k žádné konkrétní ženě. Nicméně zde se určitě obrázky budou hodit také, například Cindy (5 přítahů, 10 kliků, 15 dřepů – maximální počet kol za 20 minut(AMRAP)). Já si třeba představuji Cindy nějak takto:

A pak budou patrně nějaká další WOD a vlastní, ale proč jim také nepřiřadit, nějaký obrázek, že? Hlavně to děláme kvuli obrázkám žen pro benchmark girls ;)

To bylo na odlehčení a protože jsem se rozhodl psát to lehce formou tutoriálu (přecejen APEX v čechách moc nejede..) tak nejprve popis jak to asi bude fungovat. V Oracle je možné vytvořit funkci, kterou je možné provolat z browseru (či odkudkoliv). Funkci stačí vytvořit, nagrantovat jí a povolit její volání. Funkce může vracet výstup v html (package htp – v tom bude report – příští díl) a nebo případně jiný typ mime (image/jpg například pro obrázek).

Začněme s klasickým hello world/cindy:

create or replace procedure print_hello
is
begin
htp.p('hello world/cindy');
end;

Funkce je pod naším uživatelem APEX_WORKOUT, takže bez založení public synonyma jí lze provolat přes následující url:

http://localhost:8080/apex/APEX_WORKOUT.print_hello

Po otevření prohlížečem by se měla objevit chyba 404  – not found. Bez grantu to prostě nepůjde ;) Chce to grant pro uživatele anonymous.

grant execute on print_hello to anonymous;

Nyní už by to mohlo fungovat – respektive adresa http://localhost:8080/apex/APEX_WORKOUT.print_hello by měla přestat vracet error 404 (not found) a začít vracet 403 (not autorized). Co je ještě potřeba povolit je print_hello v proceduře wwv_flow_epg_include_mod_local, která je přímo ve schématu APEX. Procedura má jeden parametr, kterým je jméno funkce nebo procedury. Pokud je návrat true je přístup povolen, pokud je návrat false je přístup zamítnut. Mám APEX 4.2, tedy u mě je tato procedura v APEX_040200 schématu. Na co je dobré upozornit je, že funkce má připraven IF statement s listem, kam je možné vypsat povolené funkce (pozor na prefix schématu, velká a malá písmena apod). Ovšem na prvním řádku je napsáno return false; Na což se typicky nováček nachytá a řádek přehlídne a nevykomentuje. Po úpravách vypadá má funkce nějak takto:

create or replace
function wwv_flow_epg_include_mod_local(
procedure_name in varchar2)
return boolean
is
begin
if upper(procedure_name) in (upper('APEX_WORKOUT.print_hello')) then
return TRUE;
else
return FALSE;
end if;
end wwv_flow_epg_include_mod_local;

Kdybych měl vyjmenovat top chyby, pak by to bylo nevykomentování rádku return false; (odstranil jsem ho zde kompletně i ty komentáře od Oracle), nepočítání s prefixem schématu/název package. Velikost písmen a umístění funkce, tam kde být nemá (v APEX_040200 schématu). A to by mohlo být vše.  Takže po korektním přidání do wwv_flow_epg_inlude_mod_local už by mohla url fungovat.

To je hello world, a nyní by to chtělo proceduru, která bude vracet obrázek. Jako jeden parametr bude mít ID řádku (id_crossfit_wod_lov), který obrázek se má zobrazit. Bude číst z naší tabulky TBL_CROSSFIT_WOD_LOV. Dále musí vracet správný mime typ (image/jpeg). A pak už jen zbývá vytisknout na výstup LOB. Nacož se dá použít čtení LOBu po kouskách pomocí DBMS_LOB a tištění pomocí htp package nebo použít hotovou proceduru od Oracle z package WPG_DOCLOAD.

create or replace
PROCEDURE obrazek_wodu(p_image_id IN NUMBER)
AS
l_length NUMBER;
l_file_name VARCHAR2 (2000);
lob_loc BLOB;
BEGIN
/* Čtení BLOB obrázku z tabulky TBL_CROSSFIT_WOD_LOV */
SELECT picture, DBMS_LOB.getlength (picture)
INTO lob_loc, l_length
FROM TBL_CROSSFIT_WOD_LOV
WHERE id_crossfit_wod_lov = p_image_id;
/* vráceni správného mime typu a minimální hlavičky */
OWA_UTIL.mime_header ('image/jpeg', false);
HTP.p ('Content-length: ' || l_length);
OWA_UTIL.http_header_close;
/* vrácení dat obrázku */
WPG_DOCLOAD.download_file (lob_loc);
END obrazek_wodu;

Tedy by to chtělo zbavit se dlouhého jména, prefixu a udělat to tak jak se to dělat má – pomocí public synonyma:

create public synonym p_wod for apex_workout.obrazek_wodu;

Nagrantovat:

grant execute on p_wod to anonymous;

A opět přidat do wwv_flow_epg_inlude_mod_local:

create or replace
function wwv_flow_epg_include_mod_local(
procedure_name in varchar2)
return boolean
is
begin
if upper(procedure_name) in (upper('APEX_WORKOUT.print_hello'),'P_WOD') then
return TRUE;
else
return FALSE;
end if;
end wwv_flow_epg_include_mod_local;

A to je vše:

Příště udělejme PL/SQL funkci, která bude vracet stránku/report s WODama a někdy příště nebo dále bude možné na WOD kliknout a rovnou ho přidat do cvičení ;) A to už se budeme pomaličku blížit k něčemu na čem se dá stavět. Hébičkám zdar!

 Posted by at 13:16
Feb 242014
 

Link na předchozí díly. Pokračování z minula, kde jsme založili stránku s formulářem pro editaci TBL_CROSSFIT_WOD_LOV a TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE. Ovšem z minulých dílů si bereme spoustu neřešených věcí, které chci pořešit nyní. Aktuálně největší pain jsou LOV a navázené entity. Tedy v tomto díle:

 • Pro pole “Is Default” je vhodné udělat číselník, ať to trošku vypadá – seznam s hodnotamy Ano/Ne
 • Pro pole “Crossfit Target Lov Id” číselník z tabulky tbl_crossfit_target_lov kam jsme v minulém díle nacpali data
 • Přejmenovat formulářové labely na něco rozumného
 • Vytvořit List of Values i pro podřaženou entitu TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE

Task číslo 1. -  Pro pole Is Default je vhodné udělat číselník.

Po nalogování se dostaneme na editaci stránky Master Detail. U mě je to ID 14, ale pokud někdo následuje dostal pravděpodobně jiné číslo. Čísla stránek jdou za sebou, nicméně nějaké už jsem vytvořil a smáznul na zkoušku. Tedy Master Detail a editace fieldu P14_IS_DEFAULT.

Při editaci itemu hned v části Identification je na výběr typ. Záleží na typu a hodnotách, které chceme či nechceme umožnit. Zrovna pro binární hodnotu – je či není to defaulutní wod – je logicky na výběr spousta možností – od checkboxu, radio.. atd. Dokonce APEX pro hodnoty Yes/No nabízí vlastní typ. Vyberme Select List, je to příjemný interface a více použitelnější než checkbox či radio.

Dále v sekci Label jsem změnil nehezký text z “Is Default” na hezčejší “Oficiální WOD“. A ještě v sekci List of Values je třeba nadefinovat číselník. Je to velice podobné jako v Sieblu,  možnosti jsou dvě – statický a dynamický. Statický je pevný list hodnot, u kterého se předpokládá že se nebude měnit. Dynamický je napak takový, kde se čtou možnosti z uživatelských dat, tedy z tabulky. Pro toto pole jsou logické jen dvě hodnoty Yes/No, tedy statický. Do hodnoty List of values definition napíšeme :STATIC2:Ano;1,Ne;0. Static řiká, že jde o statické LOV, 2ka protože chceme aby byly v pořadí vytvoření (pak je bez dvojky – pořadí dle abecedy. Zde je to vcelku jedno). A po té se střídá zobrazená hodnota v listu – Ano s její hodnotou ve formuláří – 1. Každá další položka v listu je oddělena čárkou.

Task číslo 2. – Pro pole “Crossfit Target Lov Id” číselník z tabulky tbl_crossfit_target_lov

Z minula máme tabulku TBL_CROSSFIT_TARGET_LOV naplněnou nějakými daty. Z pohledu použití by toto měl být spíše statický list hodnot, ale v rámci cvičení jsem to navrhl jako tabulku a udělejme z toho tedy dynamické LOV. Po kliknutí na editování pole P14_CROSSFIT_TARGET_LOV_ID.

V části Identification opět vybereme Select List. V části Label jsem upravil pole Label na “Cíl cvičení“. A nyní to nejdůležitější – v části List of Values do pole List of Value Definitions:

select target_name, id_crossfit_target_lov from apex_workout.tbl_crossfit_target_lov order by target_name

Obyčejný select z databáze, jediné co je nutné si pamatovat je, že musí vracet dva sloupce s tím že první je textová hodnota zobrazovaná na stránce (target_name) a druhé je hodnota, která je skutečně ve formuláři a která jde do databáze (id_crossfit_target_lov – primární klíč). A ideáně ještě order by pro příjemnější zobrazení.

Task číslo 3. – Přejmenovat formulářové labely na něco rozumného

U každého z Itemů je fajn nastavit nějaký smysluplný label - edit na každém z itemů formuláře, sekce label, pole label. Udělejme něco takovéhleho:

 • P14_NAME – Jméno WODu
 • P14_IS_DEFAULT - Oficiální WOD
 • P14_CROSSFIT_TATGET_LOV_ID - Cíl cvičení
 • P14_PICTURE – Obrázek
 • P14_ROUNDS – Počet kol
 • P14_NOTE – Poznámka

Takže by to mohlo vypadat nějak takto:

Task číslo 4. -Vytvořit List of Values i pro podřaženou entitu TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE

Na založení master záznamu WOD je to dostatečné. Ještě bohužel není možné založit k záznamu seznam kol cvičení, protože potřebují odkaz na záznam v tabulce TBL_TABATA_LOV nebo TBL_WORKOUT_LOV. Ve sloupci WORKOUT_OR_TABATA_LOV_ID může být odkaz do jedné nebo druhé tabulky (podobně to řeší Siebel), takže constraint který z mého modelu vygeneroval Oracle SQL Data Modeler nemá moc smysl:

ALTER TABLE TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE DROP CONSTRAINT FK_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE;

Tím jsme se zbavili nutnosti mít nějaké záznamy v tabulkách TBL_TABATA_LOV a TBL_WORKOUT_LOV, ovšem stejně se bez toho neobejdeme, takže nějaká seed data zase:

INSERT INTO TBL_TABATA_LOV(NAME,ATTRIBUTE_1V,NOTE) VALUES ('Kliky v zátěžové vestě','+9,5kg','Obyčejné kliky v zátěžové vestě'); INSERT INTO TBL_TABATA_LOV(NAME,ATTRIBUTE_1V,NOTE) VALUES ('Dřepy','','Dřepy'); INSERT INTO TBL_TABATA_LOV(NAME,ATTRIBUTE_1V,NOTE) VALUES ('Angličáci','','Angličáci s výskokem'); commit;

To by byla TABATA a ještě obyčejná cvičení:

INSERT INTO TBL_WORKOUT_LOV(WORKOUT_DESCRIPTION,WEIGHT,BODY_WEIGHT_RELATIVE,TARGET,TIME_REST,TIME_REST_DEGRESSION,NOTE) VALUES ('Dřepy',null,1,15,null,null,null); INSERT INTO TBL_WORKOUT_LOV(WORKOUT_DESCRIPTION,WEIGHT,BODY_WEIGHT_RELATIVE,TARGET,TIME_REST,TIME_REST_DEGRESSION,NOTE) VALUES ('Kliky',null,1,10,null,null,null); INSERT INTO TBL_WORKOUT_LOV(WORKOUT_DESCRIPTION,WEIGHT,BODY_WEIGHT_RELATIVE,TARGET,TIME_REST,TIME_REST_DEGRESSION,NOTE) VALUES ('Přítahy',null,1,5,null,null,null); commit;

Nyní zpět do APEXu a opět přidání dynamického listu. Tentokrát do editace detailu (tabulka TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE). Týká se to pole WORKOUT_OR_TABATA_LOV_ID, které opět zeditujem:

V Column Attributes vybereme v Display As hodnotu  Select List (query based LOV).

A ještě je třebas v sekci List of Values naplácnout SQL Select do pole List of Values Definition:

select label,val from ( select workout_description ||' '|| case when weight is not null then 'Váha:'||weight else null end || case when target is not null then 'Počet:'||target else null end || case when time_rest is not null then 'Odpočinek:'||time_rest else null end ||' (WORKOUT)' as label, id_workout_lov as val,1 from TBL_WORKOUT_LOV union all select name || ' (TABATA)', id_tabata_lov,2 from TBL_TABATA_LOV order by 3,2)

Spojení unionem all hodnoty z tabulek TBL_WORKOUT_LOV a TBL_TABATA_LOV. Zbytek je tak nějak na krásu.

Pro dnešek předposlední krok. Ještě chybí jeden List of Values a to pro pole IS_TABATA_OR_WORKOUT_ID. Takže do editace itemu IS_TABATA_OR_WORKOUT_ID v sekci Column Attributes v poli Display As vybrat tentokrát Select List (static LOV) a v sekci List of Values opět upravit List of Values Definition na:

STATIC2:Cvik;0,TABATA;1

A  poslední krok – v editaci stránky kliknout praým na TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE Detail a vybrat Edit Report Attributes. A upravit labely ke sloupcům:

 • ID_CIRCLE_ORDER – Pořadí
 • WORKOUT_OR_TABATA_LOV - Cvičení
 • IS_TABATA_OR_WORKOUT_ID - Cvičení nebo TABATA
 • ATTRIBUTE_1v - Volné pole (varchar2)
 • ATTRIBUTE_1n - Volné pole (number)
 • Note - Poznámka

Takže po úpravách by mohl formulář na vkládní WOD vypadat nějak takto:

Ve formuláři na obrázku je vyplněno cvičení se jménem Chelsea. Přesně podle definice na Crossfit.com. Pro nyní je to vše, pro příště se nabízí dva logické kroky – report se definovanými WODy – tedy report nad tabulkou TBL_CROSSFIT_WOD_LOV a ideálně i výpis s definicí. A druhá věc, která je aktuálně chybí je možnost editace entit (TBL_TABATA_LOV a TBL_WORKOUT_LOV), kterou jsem v tomto článku dočasně obešel přímými inserty do databáze.

 Posted by at 00:54
Feb 232014
 

Delší čas jsem se tomu nevěnoval, ale pokračuji ve vytváření workoutlogu v APEXu. Ze začátku jsem uváděl list dílů na začátku článku, což nebylo rozumné, protože patrně dojdu k tomu, že to bude mít opravdu hodně dílů. Tedy jsem vytvořil index-post, kde bud vést seznam dílů a na který se budu odkazovat. List předchozích dílů. Tenhle tutorál je ve stavu, kdy jsem je navržena datová vrstva, založen workspace, uživatelé a aplikace obsahuje následující stránky:

 • PAGE 1 -  main - zatím prázdná stránka
 • PAGE 2 – Master – TBL_WORKOUT - report kdy uživatel cvičil (Interactive report)
 • PAGE 3 –  Form on TBL_WORKOUT - editace hlavního záznamu cvičení
 • PAGE 101 – Login - automaticky generovaná stránka s loginem

Přemýšlel jsem o optimálním způsobu pokračování – na jednu stranu bych sem rád psal něco, co jde logicky za sebou na stranu druhou bych se co nejdříve rád přiblížil nějaké funkcionalitě, která je třebas i jen v obezené podobě použitelná. Aktuálně mi ze cvičení okouzlila Chelsea. Takže jsem se koukal na nějaké minimum, které je třeba implementovat, aby to šlo zaznamenávat a docela to dává smysl. Je na to potřeba možnost editace TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE, kam mám v plánu ukládat definici cvičení – konkrétně pro Chelsea by tam měly být 3 rádky (jeden s 5 přítahama, druhý s 10 klikama a třetí s 15ti dřepy). A editaci nadřazné entity TBL_CROSSFIT_WOD_LOV, jako master záznam se jménem a parametrama. Obojí najednou se dá hezky vyřešit pomocí APEXového Master Detail Form. Takže začněme formulářem, kde je možné editovat WODy (workout of day):

Nalogujeme se do APEXu jako APEX_DEVELOPER a zeditujeme aplikaci WORKOUT_LOD (u mě 666):


A rovnou dáme “Create Page“. Nyní je na výběr typ stránky, kterou chceme vytvořit. Do tabulky je třebas umět zapisovat záznamy, takže FormNext.


Nyní je třebas nad čím či jak. Máme pod sebou dvě entity (TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE a TBL_CROSSFIT_WOD_LOV), takže ideální je umět je zeditovat rovnou, tedy vybereme Master Detail Form a Next.


Nyní nás čeká vcelku rozsáhlý průvodce vytvořením stránek. První, co je požadováno je master tabulka, tedy:

 • Table/View Onwer: APEX_WORKOUT
 • Table/View Name: TBL_CROSSFIT_WOD_LOV
 • Defalutně se nepřidá LOB sloupec - nicméně obrázek uploadovat budeme chtít tedy do seznamu přidáme i PICTURE

A Next.


Nyní “detail” tabulka. Pro nás je to TBL_WORKOUT_CIRCLE_DEF_SERIE, ostatní default a Next.

Nyní APEX potřebuje vědět primární klíče pro obě tabulky:

 • APEX_WORKOUT.TBL_CROSSFIT_WOD_LOV – Zaškrtnout Select Primary Key Column(s) a pak ID_CROSSFIT_WOD_LOV.
 • APEX_WORKOUT.TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE – Zaškrtnout Select Primary Key Column(s) a pak ID_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERIE

A zase Next..

Nyní je potřeba definovat pro obě tabulky z čeho se má generovat primární klíč. Prvně se vybírá pro master tabulku, tedy TBL_CROSSFIT_WOD_LOV.  Vybereme se sequence a pro touhle tabulku máme připravenou sequenci SEQ_ID_CROSSFIT_WOD_LOV. Next a po té následuje zase výběr zdroje primárního klíče pro tabulku TBL_CIRCLE_WORKOUT_DEFINITION, což je SEQ_ID_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERI.

A zase Next. Nyní je potřeba pořešit navigaci:

 • Include Master Row Navigator: No
 • Include Master Report: No (obojí si uděláme sami a hezečeji)

A zase Next. Dále je na výběr Layout, vybereme: Edit detail as tabular form on same page.

A Next. Ptát se to na atributy stránky (jméno čísla), necháme default a dáme zase Next. Vybrat Do not use Tabs a zase Next do posledního kroku, kde je summář:

A potvrdíme kliknutím na Create. Pak nás ideálně přivítá hláška o úspěšném vytvoření stránky. S možností jí rovnou otevřít. Problém je, že není možné založit záznam, protože je tu závislost na číselníku TBL_CROSSFIT_TARGET_LOV. Ve kterém nejsou žádná data. Interface a editace této entity počká, jedná se o číselník, který bude vcelku stabilní, takže naférovku inserty přímo do databáze:

insert into tbl_crossfit_target_lov(id_crossfit_target_lov,target_name,note) values (1,'For time','Na čas');
insert into tbl_crossfit_target_lov(id_crossfit_target_lov,target_name,note) values (2,'Numer of Rounds','Počet kol');
insert into tbl_crossfit_target_lov(id_crossfit_target_lov,target_name,note) values (3,'AMRAP','As many rounds as possible - maximální počet kol v časovém limitu');
insert into tbl_crossfit_target_lov(id_crossfit_target_lov,target_name,note) values (4,'OTM','Počet kol');
insert into tbl_crossfit_target_lov(id_crossfit_target_lov,target_name,note) values (5,'Complete','Prostě dokončit');
insert into tbl_crossfit_target_lov(id_crossfit_target_lov,target_name,note) values (6,'Kola v časovém limitu do selhání','Kola v časovém limitu do selhání');
commit;

Záznam již jde založit, ovšem zatím pouze pro master entitu, pro definici serie ještě nemáme data/lov číselníky. Nicméně už by to mohlo vypadat nějak takto:

Aktuálně jde pouze záznam založit. Teoreticky i zeditovat či smazat, ale aplikace zatím nemá nikde prolink ani nějak možnost otevřít již existující záznam. Lze toho docílit napsáním nějaké podobné url:

http://localhost:8080/apex/f?p=666:14:5516028830645::NO::P14_ID_CROSSFIT_WOD_LOV:2

Nemožnost editovat záznamy je zásadní nedostatek. Proklik ale bude až z nějakého reportu, kde bude možné vybírat si WODy k aktuálnímu cvičení a to určitě počká. Příště vylepšíme tenhle vkládací formulář. Hébičkám zdar!

 Posted by at 06:07
Jan 272014
 
První díl - Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #1 – úvod
Druhý díl - Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #2 – návrh datové vrstvy(1)
Třetí díl - Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #3 – návrh datové vrstvy(2)
Čtvrtý díl - Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #4 – APEX workspace&user
Pátý díl - Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #5 – APEX založení aplikace

 

Takže další pokračování aplikace jejíž cílem je logovat cvičení a také snad trošku cvičence hnát a štvát a v dobách opočinku ukazovat pěkné grafy. V minulém díle jsme založili aplikaci a ve schématu se kterým budem pracovat 13 tabulek. Dobré je si zkusit nalogovat se jako developer do Apexu a kliknout na SQL Workshop a zde by v sekci Recently Created Tables měly být vidět naše založené tabulky pro log a všechno je tedy vpořádku.

Nyní si nalogujem jako developer (localhost:8080/apex w:APEX_WORKOUT, u:APEX_DEVELOPER, p:Developer_0) a pokračujeme vy vytváření aplikace.  A pokud ještě nyní APEX nemáte rádi, tak nyní ukáže svou sílu, jak rychle lze vytvořit stránku ve které lze plně editovat databázová tabulka. Po nalogování Application Builder – a Application 666 a tlačítko edit:

A dále následuje stránka ve které lze editovat aplikaci. Konkrétně jsou zde především vidět jednotlivé stránky aplikace (html, formuláře, prostě stránky) . Stránky je možné zde upravovat, mazat, editovat a kliknutím na tlačítku  Run je přímo otevřít v prohlížeči. Vše krásně intuitivní, nyní by editace naší aplikace měla vypadat nějak takto:


Nejlogičtějším krokem je asi nyní udělat jednouchou stránku, která umožňuje zobrazit naši hlavní entitu – TBL_WORKOUT ve které budou záznamy o tom, kdy jsme cvičili. Aktuálně má naše aplikace vě stránky – číslo 1 (blank), kterou necháme a 101 jako stránka, která podporuje nalogování (tzn. výzva k zadání uživatele a hesla). Takže dnes přidáme dvě další stránky – jedna, která flat zobrazí data z tabulky TBL_WORKOUT a druhou, která tabulku umožní editovat. Teoreticky je možné obě stránky vygenerovat najednou, nicméně v rámci cvičení to zkusme sami ;) Takže hurá do toho!

Nejprve se, ale ještě vraťme do Oracle a SQL Developeru a založme tam PL/SQL funkci pod uživatelem APEX_WORKOUT, která bude vypadat něja takto:

create or replace function get_time_of_workout(p_start date, p_end date) return varchar2
as
ln_mins number;
begin
if (p_end<p_start) or p_start is null or p_end is null
then
return 'wtf';
else
ln_mins:=round((((p_end-p_start)*24)-floor((p_end-p_start)*24))*60);
return to_char(floor((p_end-p_start)*24))||'hod. '|| case when ln_mins=0 then null else ln_mins||'min.' end;
end if;
end;

Funkce vrací text, který řiká jaký je rozdíl mezi dvěma datumy. Protože nás určitě bude zajímat jak dlouho jsme cvičili. Má to trošku cvičný charakter, protože by se to dalo dát přímo do case selectu, kde by to bylo dokonce výkonější, ale v rámci cvičení to zkusme takto – příště třeba jinak ;) Dobře, máme nyní funkci, která nám v sexy formátu (2hod. 32min.) zobrazí jak dlouho jsme cvičili. A nyní opět k APEXu, jsme tedy na stránce Application Builder – Aplikace 666 se seznamem všech stránek, které v dané aplikaci jsou. Přidáme nyní tu, která bude zobrazovat čistě tabulku TBL_WORKOUT. A pro to je třeba udělat násedující:

Klikeneme na Create Page a nyní je třebas rozhodnout, jakou stránku chceme přidat – na výběr jsou grafy, mapy, prázdná stránka atd. Chceme zobrazit tabulku, což je v terminologii Oracle Report.


A klikneme na Next. Následuje výběr typu reportu. Necháme interaktivní ačkoliv pro tento účel by klidně stačil classický. Tedy Interactive repor a opět Next. A následuje zadání základních attributů nové stránky:

 • Page Number: 2 – generováno ze sekvence, měla by se vygenerovat 2 (první byla blank stránka)
 • Page Name: Master – TBL_WORKOUT. Při vývoji dávám název entity/tabulky, pak se přejmenuje
 • Region Template: Jak má stránka vypadat – css a barvičky, dávám Region Without Buttons and Titles
 • Region Name: REG_TBL_WORKOUT - název regionu – je to místo, kam se části/itemy stránek umístují
 • Breadscrum: do not use breadscrum on page – bez navigace, uděláme si sami ;)


A opět Next, zde se to ptá na navigační záložky – vůbec, vyberme Do not use tabs a zase Next. A nyní se to ptá na select z jakého se má report sestavit, tedy:

select id_workout,
workout_start,
workout_end,
get_time_of_workout(workout_start,workout_end) as cas_cviceni,
workout_day,
workout_type,
note,
'' edit,
'' see
from tbl_workout
order by id_workout desc;

Je to sice, hloupý select, ale některé věci stojí za pozornost. Konkrétně Doba_cviceni, která volá nově založenou funkci get_time_of_workout a jejíž výsledek se v reportu objeví jako další sloupec. A sloupce edit a see. Které v reportu vytvoří dva nové sloupce se kterými mam jistý záměr. Konkrétně kliknutím na edit půjde záznam zdeditovat (nová stránka).  A kliknutím na see uvidí uživatel přehled daného cvičení. Záznamy jsem seřadil podle id_workout, což by mělo odpovídat času, jak uživatel cvičil. Ono by to šlo i podle workout_start, ale přecejenom mé naplácané testovací záznamy pak zbytečně matou ;) Link to single row view:NO, nechcem možnost mít na celou stránku jeden záznam, kliknou na “Next” a pokračujem.


Nyní už zbývá jen povrdit sumář, potěšit se zelenou fajvkou a hláškou o úspěšnosti vytvoření stránky a nyní kliknout na zkoušku na Run Page. S tím, že po nalogování by měl být vidět nějaký takovýto výsledek:

Ok. Máme k dispozici Interaktivní report, který možňuje filtrovat, grupovat, stahovat data, řadit, ukládat nastavení, vyhledávat atd. Kdo nezná, tak doporučuji si to vyzkoušet proklikat před dalšími kroky ;) Je to fajn, ale je třeba pokračovat a konkrétně se zbavit vyhledávacího baru – asi nikdo nebude potřebovat – takže delete. Skočíme do editace stránky (přímo z otevřené stránky je dole odkaz nebo se proklikáme v Application Builderu) A pravým tlačítkem klikneme na REG_TBL_WORKOUT a vybereme Edit.

Otevře se stránka s nastavením reportu a bueme nastavovat. Vybereme záložku Report Attributes a najedeme na sekci Search Bar a zde ho odstraníme: Include Search Bar: NO. Nyní scrollneme nahoru zpět do sekce Column atributes a zde to trošku vylepšíme a zkrášlíme. Konkrétně přejmenujem hlavičku sloupců na něco hezčího:

To by mohlo stačit, takže modré tlačítko Apply Changes. Nyní jsme odstranili možnost vyhledávání, pojmenovali názvy sloupců a report už vypaá trošku k světu. Co chybí nejvíce nyní je možnost editace jednotlivých záznamů. Záznamy chci editovat tím způsobem, že kliknu u příslušeného řádku na sloupec/ikonku edit a hodí mi to na stránku s možností editací záznamu. Takže bude potřeba upravit sloupec edit a udělat z něj klikací link. Na což je relativně brzy, protože ještě nevíme kam linkovat. Tedy nejprve přirozeně uděláme stránku, kde je možné záznamy z TBL_WORKOUT editovat. Takže zpět do editace aplikace na seznam stránek a opět “Create Page”. Nyní máme opět na výběr typy stránek, ale tentorkát jdeme po editaci, takže Form.


A opět Next. A nyní je na nás rozhonout odkud bude form vygenerován a jak bude vlastně vypadat. Například, když vyberu naši nově založenou funkci (respektive by to měla být procka, aby to bylo správně) get_time_of_workout, tak pro mě Oracle vygeneruje form, který bude mít dva fieldy, pro každý parametr jeden. My chceme primárně editovat tabulku TBL_WORKOUT, takže From a table or View.

Nyní nás čeká zase wizard/průvodce, takže:

 • Table/View Owner: APEX_WORKOUT – jiné schéma by nemělo být ani dostupné
 • Table/View Name: TBL_WORKOUT – tabulka, kterou chceme umět editovat

A opět Next a dávám:

 • Page Number:3
 • Page Name: Form on TBL_WORKOUT (nechávám)
 • Region Title: REG_FORM_TBL_WORKOUT
 • Region Template: Reports Region
 • Breadcrum: - do not add breascrum on page -

A opět Next na výběr záložek/tabů:

 • Tab Options: Do not use tabs - zase bez tabů, pak si prolinkujem jak budem potřebovat

A opět Next na výběr primárního klíče:

 • Primary Key Type: Select Primary Key Columns(s) – Apex potřebuje vědět pole čeho má identifikovat záznamy, protože máme vlastní primární klíč (u každé tabulky první sloupec s prefixem ID_)
 • Primary Key Column 1: ID_WORKOUT


A pokračujeme dál průvocem – Next - nyní výběr odkud se vezme primární klíč pro sloupec ID_WORKOUT. Máme sekvenci, tedy Existing Sequence a vybereme sekvenci, která patří k této tabulce, tedy SEQ_ID_WORKOUT a opět Next na výběr sloupců, pro které budou pole a které bude možné editovat. Necháme tak jak je - tedy všechny. Zde stojí za upozornění, že chybí primární klíč, který takto editovat nelze,a opět Next. Chceme všechna tlačítka Create/Delete/Save takže necháme všude yes a zase Next.

Nyní máme určit cíl, kam má stránka uživatele hodit po té co stiskne tlačítko Sumbit či Cancel. Moc stránek tu nemáme, ale logicky zpět na ůvodní seznam cvičení, tedy stránku 2.

 • After Page Sumbit and Processing Branch to Page: 2
 • When Cancel Button Pressed Branch to this Page: 2

A následuje summarizace před vytvořením:

A pokud hébičky pracovali dobře, mělo by se nám objevit po kliknutí na Run Page něco takovéhleho:

Což je formulář, který umožní editovat/smazat/přidat záznam TBL_WORKOUT. Když pominu nehezké názvy u polí. Tak ke splnění toho, co jsem si zadal na začátku tohoto dílu, chybí jedna podstatná věc. Nexistuje prolink na záznam ze stránky 2 (s reportem cvičení) na možnost editace záznamu – stránky 3. Teoreticky můžu otevřít editaci záznamu přes tento link:

http://localhost:8080/apex/f?p=666:3:::NO::P3_ID_WORKOUT:1

Který řiká aplikace 666, stránka 3, žádné session id (dostanu nové), NO – Žádný debug, žádný request a hlavně P3_ID_WORKOUT=1. Kde P3_ID_WORKOUT je hidden element na html formu na zákadě, kterého Oracle fetchnul záznam s where ID_WORKOUT=1 z databáze.

Takže opět klikačka. Tentokrát je třeba dostat se na editaci stránky číslo 2 a následovat podobné, kroky jako v první části tohoto článku, tedy nejprve pravým a editace.


Vybereme záložku Report Attributes a sekci Column Attributes – tedy místo, kde už jsme jenou přejmenovávali názvy sloupců. Tentokrát ale rozklineme tužku/pastelku před sloupcem Edit:

Výborné! A nyní uděláme ze sloupce Edit klikací link odkazující na stránku číslo 3. Po kliknutí najdeme sekci Column Link a vyplníme jí takto:

 • Link:  text přípaně si vybrat nějakou ikonku [icon 4], která se hodí k editaci
 • Target: Page In Application – linkujeme v rámci aplikace
 • Page: 3 – cílová stránka
 • Item: P3_ID_WORKOUT – zkrytý primární klíč, kterému chceme předat honotu ze sloupce ID_WORKOUT

Hotovo! Hotovo! Nyní by tabulka s reportem mohla vypat nějak takto:

A po kliknutí na nové tlačítko by se měla otevřít stránka 3 s editovaným zkušebním záznamem:

Tak a to by mohlo být pro tento díl vše ;) Co příště ještě úplně nevím těch možností jak to vést je hodně. Ale pokusím se o něco kratšího, nějaké vylepšení nebo tak ;)

 Posted by at 13:45
Jan 252014
 
První díl - Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #1 – úvod
Druhý díl - Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #2 – návrh datové vrstvy(1)
Třetí díl - Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #3 – návrh datové vrstvy(2)
Čtvrtý díl - Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #4 – APEX workspace&user

 

Další pokračování, kde se snažím vytvořit nějaký cvičební deníček v APEXu. V minulých dílech (linky výše) jsem nastřelil nějakou datovou vrstvu, vytvořil workspace v APEXu a uživatele pod kterým to budeme vyvíjet. Nyní je třeba založit aplikaci, ověřit uživatele v DB a napráskat tam DDL datové vrstvy.

Takže nejprve založení aplikace v APEXu, přihlásíme se účtem developera založeným v minulém díle na http://localhost:8080/apex nebo jaká je Vaše adresa pro přihlašování se k apexu a z minulého dílu login:

 • Workspace: APEX_WORKOUT
 • Username: APEX_DEVELOPER
 • Password: Developer_0

Chceme vytvořit aplikaci, takže klik na Application Builder, otevře se (viz screen dole) seznam aplikací, které jsou dostupné pod daným workspace, s tím že jsou vidět následující záložky:

 • All Applications – všechny dostupné aplikace na workspace, technicky Database Applications + Websheet Applications. Je vidět ukázková aplikace Sample Database Application
 • Database Applications – uživatel má plnou kontrolu nad vývojem, flow, page renderingem, může používat PL/SQL atd. prostě pro nás programátory - power
 • WebSheet Applications – reporty, nestrukturovaná data, vývojář prakticky neexistuje všechno lze upravovat bez znalosti SQL (i čekhokoliv..) klikačka – light a na prd.
 • Packaged Application – Aplikace připravené k instalaci (Database i WebSheet – teoreticky). Po instalaci jsou dostupné aplikace, které dodává zdarma Oracle. Je možné je naistalovat i odekmknout na modifikaci (pak bez podpory)

Ohledně Sample Database Application – doporučuji kliknout na Tasky a aplikaci odmazat (Delete Application), odinstalace nás zbaví asi 15ti tabulek (DEMO_*) ze schématu APEX_WORKOUT.

Nyní založení nové aplikace kliknutím na “Create” a průvodce:

Vybereme databázovou aplikaci (máme pod tím cca 15 tabulek) a klikneme na Next a pokračujem průvodcem:

 • Application: dávám číslo 666 (pokud následujete, dejte stejné jinak je to jedno)
 • Name: WORKOUT_LOG
 • Schema: APEX_WORKOUT (dědí se z nastavení workspace)
 • Create Options: Start from scratch (začneme od začátku)
 • User Interface: Desktop (druhá verze je pro mobily..)

A nyní zase Next (při Create Application se založí aplikace hned, ovšem s defaultníma attributama) a dostanem se na sekci Pages, kde je možné přidávat stránky do aplikace (stránka = cca webová stránka), což jsou základní stavební prvky APEX aplikace. Vybírám “blank” – prázdnou stránku, kterou jmenuji “main” a dávám add page, ostatní stránky přidáme v průběhu vývoje.


A zase next.. nyní sekce Share Componets – žádné nemáme, takže NO a zase next a následuje nastavení jazyka a autentizace, dávám:

 • Authentication Scheme: Application Express (případně No Authentication, rozhodně se nechci vztekat s dalšíma účtama)
 • Tabs: No Tabs (není potřeba, chci aby aplikace byla sexy a krásná – budu linkovat sám)
 • Language: Czech (cs)
 • User Language: Preference Derivered From: Application Primary Language
 • formáty pro datumové sloupce atd. – něco hezkého jsem si vybral z výběru při kliknutí na šipku, můžete použít jakýkoliv formát z Oracle DB


A opět next do posleního kroku – výběr Theme, jak má by default aplikace vypadat vizuálně (css a barvičky), vybral jsem si Midnight Blue (Theme 3) a naposledy next a měl by se zobrazit následující sumarizační report:


Dole jsem zaškrtl “Save this definition as a desing model for reuse“. Šikovná věcička, jak člověk nebude muset moc klikat až bude chtít začít znovu o začátku nebo vytvořit podobnou aplikaci. A poslední krok je kliknutí na Create Application. A ideálně by to mělo vyhodit:

Application created successfully.

A nás by to mělo vhodit do editace aplikace (Application Builder – Application 666 – Workout Log). A nyní stačí kliknout na Run Application a ověřit si funkčnost. A nebo se něco dozvědět a zkusit si napsat url sám:

http://localhost:8080/apex/f?p=666:1

Takhle vypadá nejjednodušší verze url v APEXu. Kde nejzajímavější část je f?p=666:1, která říká že jde o aplikaci číslo 666 (její ID) a stránku číslo 1. Naše aplikace má dvě stránky, jednu jsme přidávali jako blank a má číslo 1 a druhá byla automaticky vygenerována, když jsme zaškrtli Authentization Sheme jako Application Express a ta by měla mít číslo 101 a to je login page. Takže po otevření stránky http://localhost:8080/apex/f?p=666:1 na nás vyskočí okno s loginem, protože i když se chceme dostat na blank stránku je třeba nás authentizovat.

A klidně použijeme login developera na to se přihlásit:

 • Username: apex_developer
 • Password: Developer_0

A dostaneme se na naší první stránku v APEXu ;) Něco jako hello word. Až do této chvíle je to všechno podstatně delší cesta než něco spáchat v PHP a Apache apod. Ale APEX ukáže svou sílu a rychlost velice brzy.

Fajn! Nyní navrhuji APEX odložit se vrátit k Oracle, PL/SQL a datům ;) Konkrétně naspouštět DDL na schématu APEX_WORKOUT (zatím pouze tabulky). Dá se to udělat v SQL Plus* nebo například v SQL Developeru (lze stáhnout zde: Download SQL Developer)  Uživatele s jeho heslem jsme založili v předchozím díle, takže v SQL Developeru by to mohlo vypadat nějak takto:


Heslo jsme dávali stejné jako název – APEX_WORKOUT. Ve schématu by měly být pouze tabulky APEXu – APEX$_ a nyní je třeba tam narvat ty naše a za článku Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #3 – návrh datové vrstvy(2) a to konkrétně tento soubor. A po té možná nějaká kontrola, že všechny tabulky byly správně založeny, třebas takhle:

select
(select 'TABULKY =' ||count(*) from user_tables where table_name like 'TBL%') as tbl,
(select 'SEQUENCE =' ||count(*) from user_sequences where sequence_name like 'SEQ%') as seq
from dual;

Mělo by to vrátit, že je tam 13 tabulek a 13 sekvencí. A když už jsme v SQL Developeru, tak tam hodíme nějaká SEED data pro příště – konkrétně jeden záznam, že jsme jako cvičili do master entity TBL_WORKOUT.  Aby bylo od čeho se v příštím díle odpíchnout.

insert into TBL_WORKOUT(workout_start,workout_end,workout_day,workout_type,note)
values (sysdate,sysdate+2/24,'Hard','Crossfit','Testovací záznam');
commit;
1 rows inserted.
committed.

A to by bylo pro tento díl vše. Takže nyní máme založený workspace ve kterém je připravena prázdná aplikace (respektive má dvě stránky), uživatele pro vývoj a hotovou datovou vrstvu ve správném schématu. A konečně i jeden záznam na zkoušku. Logickým krokem pro příště je udělat možnost editace tabulky TBL_WORKOUT, tedy základní tabulky pro cvičení. Tedy příště část GUI a uděláme tohle.

 Posted by at 21:36
Jan 252014
 

První díl: Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #1 – úvod
Druhý díl: Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #2 – návrh datové vrstvy(1)
Třetí díl: Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #3 – návrh datové vrstvy(2)

Dnes pokračování vývoje logu pro cvičební výsledky. Dneska více formou tutoriálu, přecejen v našich končinách ještě APEX není moc rozšířen (a je to škoda) a ještě pořád se jedou povětšinou formsy :-/. Pro začátek počítám s tím, že případný čtenář má APEX již obstarán. Oracle udělal moc šikovnou věcičku a nabízí za registraci možnost vyzkoušet si APEX na svých stránkách zde (Pozor pravidelně purguje registrované workspaces i když předtím varuje emailem).

Druhá možnost je obstarat si ho v sám – v Oracle 11 XE je defaultně, v Oracle 12c pak záleží jestli jedete multitenant conteiner (NONCDB_COMPATIBLE=false) nebo klasickou databázi (NONCDB_COMPATIBLE=true). V případě přístupu multitenant conteiner může mít každé PDB vlastní APEX (a port na kterém jede), v druhém případě je to jednodušší – existuje jen jeden APEX listener a by default na portu 8080. Instalaci lze najít zde.

Ve zkrácené verzi na co se nesmí zapomenout – nastavit parametry Oracle (velikost share pool, job_queue_processes.. ), pospuštět skripty (apexconf.sql, apxchpwd.sql - na změnu hesla administrátora a apexinst.sql pokud APEX není vůbec nainstalován, by default nově je), odemknout účet APEX_PUBLIC_USER (a případně další), odemknout ACL politiku a nastavit port pomocí EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(8080); a případně ověřit SELECT DBMS_XDB.gethttpport FROM DUAL; – by nemělo vrátit 0.

A nyní první přístup je na http://localhost:8080/apex/apex_admin

Administrace APEX

A takto nějak by měla vypadat přihlašovací obrazovka pro Administrátora APEXu.  Oracle oficinálně definuje několik rolí, které se podílejí na vývoji v APEXu a to jsou:

 • Developers – Programátoři, vývojáři. Tzn. my ;)
 • Workspace Administrators – Workspace adminstratoři. Tzn. ty co částečně administrují APEX, přidělují vývojářům práva, definují skupiny..
 • End User – prostě uživatelé bez práva vyvíjet aplikaci
 • Instance Administrators – Práva nad celou APEX instancí – konfigurace listeneru, restarty, System Messages atd.

Jak už napovídá url “apex_admin” není ani pro koncové uživatele a neměl by být ani pro developery. Pro programátora doma je pochopitelně nutnost zastat všechny role. Mimochodem prostředí je také napsáno v APEXu, jako speciální aplikace do které by se nemělo hrabat.

Konkrétně v prvním přihlášení nám půjde o to udělat si WORKSPACE a nějakého developer uživatele. Workspace jako místo pro naše aplikace a uživatele jako role developer pod kterým to celé zprogramujeme.  Takže, hébičky, hurá o toho!

Prvně založení WORKAPACE. Pokud vidíte APEX prvně, tak věřte, že Oracle udělal neskutečně kvalitní GUI pro vývojáře. Každá funkcionalita u které se očekává, že se bude hojně používat má typicky link/tlačítko vytažené o úroveň výše a dobře viditelné. U všech průvodců udělal Oracle nejen to, že defaultní hodnoty pokrývají většinu případů, které vývojář ale často mají i svou kratší verzi s méně nastavením či méně kroky, které uspokojí většinu požadavků. Jestli jste někdy viděli takovou tu usability analýzu a návrh GUI, kde se sleduje kolik kliků/tahů myší je potřeba pro dokončení požadavku, tak tohle se Oracle hodně povedlo. Proč o tom mluvím – je to první kliknutí v tomhle tutoriálu a jsou následující možnosti:

 • Kliknout na ikonku Manage Workspaces a po té na Create Workspace
 • Kliknout nahoře v menu na Manage Worskapaces a vybrat Create Workspace
 • a nejrychlejší možnost je kliknout na vytažené tlačítko “Create Workspace”

Takže po rozkliknutí se objeví níže uvedený dialog, který je třeba vyplnit:

 • Workspace name: APEX_WORKOUT (ideálně vybrat název, který lze použít i jako název db schématu a nemělo by se to jmenovat INTERNAL, což je workspace pro takové APEX aplikace jako je apex_admin)
 • Workspace id: 66666 (není třeba vyplňovat, ale pokud se někdo rozhodne tenhle článek následovat, ať to máme stejné)
 • Workspace description: nějaký popis

První formulář při vytváření WORKSPACE

Kliknou na “next” a vítá nás další formulář:

 • Re-use existing schema: NO (žádné databázové schéma nemáme vytvořené, takže vytvoříme nové)
 • Schema Name: APEX_WORKOUT (takticky stejné jako název workspace)
 • Schema Password: APEX_WORKOUT (ano, doma nebezpečně stejné, viz KISS pincip)
 • Space-Quota (MB): 100MB (bude určitě stačit)

Schéma pro workspace

Kliknou na “next” a vítá nás další formulář:

 • Jméno administrátora workspace: ADMIN (necháme)
 • Heslo: ADMIN
 • First name:(nic podstatného pro vývoj, nepovinné pole)
 • Last name: (nic podstatného pro vývoj, nepovinné pole)
 • Email: Povinné, a doporučuji vyplnit správně neb tam případně chodí informace o naplánovaném purge workspace, confirm link pro reset hesla, reporty apod.

Administrátor workspace

Kliknou na “next” a už není třeba nic vyplňovat a před založením je zobrazen nějaký takovýto sumář:

A pak už jen tlačítko “Create workspace“.
A po chvilce chroustání by se mohla objevit nějaká podobná hláška:
Workspace APEX_WORKOUT provisioned with administrator ADMIN.
Database user APEX_WORKOUT created with default tablespace APEX_5814303561350067 using datafile C:\APP4\AZOR\ORADATA\ORCL12\APEX_5814303561350067.DBF

A nyní přístup o našeho nového workspace přes tento link:http://localhost:8080/apex (bez /apex_admin). Což vypadá nějak takto:

 • Workspace : jméno našeho nově založeného wokrspace APEX_WORKOUT
 • Username: ADMIN
 • Password: ADMIN


Všimněte si na dva nenápadné linky dole, které jsou velice užitečné a umožňují zjistit název svých workspace a resetovat případně heslo – obojí se děje přes email. Proto je dobré ho vyplnit správně i doma. So, kliknout na “Login to Application Express”. Následuje výzva k zadání nového hesla. Které by mělo splňovat následující požadavky:

 • Musí obsahovat alespoň 6 znaků
 • Alespoň jedno číslo (0-9)
 • Alespoň jeden antilopí znak (/,*;=.<-_ atd..)
 • Alespoň jedno velké písmeno

Takže já dávám Apex_0

Po úspěšné změně hesla se dostaneme na hlavní stránku workspace. Největší část obrazovky zabírají 4 velké a důležité ikony, které stojí za to popsat:

 • Application Builder – v tomhle se bude programátor často pohybovat a trávit zde většinu času. A také tam zavítáme ;) Slouží k samotnému vývoji.
 • SQL Workshop – Spousta utilit, toolů a vychytávek pro práci s SQL. Je třeba to rozdělit na věci užitečné (uložené skripty, data workshop) a věci na hovno (většina – query builder, about database, object reports…), které normální programátor nahradí skillem+IDE – PL/SQL Developerem, SQL Developerem, Toadem a SQLPlus* je také lepší pro většinu akcí..
 • Team Development - Pro práci v týmu, jde na dashboardy developerů zapisovat bugy, časy releasů, To-Do.  Asi tu ukáži nějaké založení ToDo jako ukázky, ale není to nic složitého. Hodí se to i pro single-uživatele. Evidence bugů apod. Vše co by člověk musel nosit v hlavě či se někde poznamenávat. Za zmínku stojí featura jménem FeedBack kdy uživatel APEX aplikace může nechat něco jako komentář k aplikaci.
 • Administration - Administrace uživatelů a workspace

Mimo věcí, které jsou na první pohled vidět (že je dostupný patch, top aplikace, top useři..) stojí za zmínku první řádek nad ikonkama, kam může ADMIN napsat něco, čemu se říká “Systém Message”. Pro zprávy typu “Za 30min musíme otočit DB, uložte si práci”.

Máme vytvořen wokrspace, máme ADMINa pro workspace, ale ještě by to chtělo účet pro developera. ADMIN má pochopitelně také právo vytvářet aplikace, ale založme developera pod kterými pojedeme. Na homepage apexu klineme na Administration dále Manage Users and Groups. Následuje přehled uživatelů k danému workspace, měl by tam být jeden řádek, kde vidíme sebe (ADMIN) a nyní tedy na založení developera: Create User a následuje formulář:

První část se – User Identification – věnuje uživateli:

 • Username: APEX_DEVELOPER
 • Email: vlastní..
 • Ostatní pole jsou nepovinná a na funkčnost hébiček to nemá vliv. Nastavení formátu data podle toho, co každému vyhovuje.


Druhá část – Account Privileges – zde je potřeba nějakých změn:

 • User is developer: YES

Všechno ostatní YES a UNLOCKED

Následuje sekce Password – zde je to jednoduché:

 • Password a confirm: dávám Developer_0
 • Require Change of Password on First Use: NO – rozhodně už ho nechci měnit, už takhle jich je dost

A klik na Create user, pak by se měl zase zobrazit list s uživateli k danému workspace – ADMIN a APEX_DEVELOPER:
Apex developer
Super, takže máme workspace se jménem APEX_WORKOUT a uživatele se jménem APEX_DEVELOPER, takže ještě testovací log na http://localhost:8080/apex:

 • Wokrspace: APEX_WORKOUT
 • Username: APEX_DEVELOPER
 • Password: Developer_0

Done! Po té co se pes zaloguje stačí ověřit, že je opravdu developer – v sekci Home – Administration, je vidět že to bylo vykostěno a zbyly tam jen možnosti Monitor Aktivity a Dashboard. A APEX_DEVELOPER tedy nemá právo manipulovat s uživateli, skupinami atd..

To by bylo pro dnešek vše. Takže máme navrhnutu datovou vrstvu (z dílu 2 a 3), dnes jsme vytvořili workspace a apex uživatele který pro něj má ta správná developerská práva. Příště? Vidím to na založení aplikace, ověření účtu v DB a založení tabulek.

 Posted by at 02:53
Jan 232014
 

První díl: Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #1 – úvod
Druhý díl: Workoutlog v APEXu – hezky od začátku #2 – návrh datové vrstvy(1)

Původně jsem chtěl v tomto díle dát na stáhnutí schéma a ddl. A pak začít s nějakou kritikou návrhu – co tam není úplně podle normálních forem a best practices apod. Nicméně při dokreslování relací jsem zjistil, že tabulku kterou jsem si smazal jsem si smazal nesprávně. Inu doplňuji datový model dokonce o dvě další entity bez kterých by to nešlo (alespoň bez té první) a jeden atribut:

Entita #12 – TBL_WOD_CIRCLE_LIST – analogie TBL_WORKOUT_LIST a TBL_WORKOUT_LIST. Záznam všech WOD/kruhových cvičení v rámci jednoho cvičení.

 • ID_WOD_CIRCLE_LIST (NUMBER(9)) - Primární klíč generovaný ze sekvence
 • CROSSFIT_WOD_LOV_ID (NUMER(9)) – Odkaz do tabulky z definicí WOD a kruhových cvičení
 • WORKOUT_ID (NUMBER(9)) – Odkaz do master tabulky se záznamem o cvičeních
 • WOD_START (DATE) – Kdy se začalo cvičit
 • WOD_END (DATE) – Dokončení WOD
 • NUMBER_OF_ROUNDS (NUMBER(4)) – Počet dosažených kol AMRAP
 • FAILED (NUMBER(1)) – V případě, že uživatel cvičení nezvládne
 • NOTE (VARCHAR2(2000)) – Poznámka

Entita #13 – TBL_WOD_CIRCLE_SERIE – Záznam pro jednotlivé série ve WOD či kruhovém cvičení – čekám, že nebude potřeba pro všechna WOD, ale občas je fajn to umět odtrackovat

 • ID_WOD_CIRCLE_SERIE (NUMBER(9)) – Primární klíč generovaný ze sekvence
 • WOD_CIRCLE_SERIE_ORDER (NUMBER(9)) – Pořadí v kruhovém cvičení
 • WOD_CIRCLE_LIST_ID (NUMBER(9)) – Cizí klíč, odkaz do tabulky TBL_WOD_CIRCLE_LIST
 • COUNT (NUMBER(9)) – Počet cviků
 • STARTED (DATE) – Začátek serie
 • ENDED (DATE) - Konec série
 • NOTE (VARCHAR2(2000)) – Případná moznámka

A doplnil jsem atribut do tabulky TBL_WORKOUT_LOV s názvem TIME_REST_DEGRESSION (VARCHAR2(2000)). Nedávno jsem viděl na youtube video bývalého profesionálního mistra republiky v kulturistice a ten tvrdil, že mezi všemi sériemi při zvedání činek má být stejná pauza. Nesouhlasím ;) Imho by neměla být delší, ale nevidím důvod jí na konci nezredkuovat jako dopump. Jinak takticky VARCHAR2 – ještě nevím, co tam přijde těch možností je spoustu a než nějaká nastavení z deseti sloupci tak jeden v kterém třeba může být nějaký sofistikovaný PL/SQL  výpočet ;)

Takový rychlý high-level pohled na datovou vrstvu, je následující. TBL_WORKOUT je tabulka (master) ve které budou záznamy se cvičením (cvičil jsem v 16.1.2002..), hierarchicky pod ní jsou tabulky TABATA, a *_LIST se záznamy jednotlivých izolovaných prováděných cviků (floor press, TABATA – kliky..) a v rámci toho – hierarchicky pod – jsou tabulky *_SERIE, každý řádek pro opakování jednoho cviku bez přestávky. *_LOV jsou čistě číselníky.

Model níže na stáhnutí je v Oracle SQL Data Modeler 4.0. Musím říct, že Oracle udělal spoustu užitečných změnt v Data Modeleru a přidal spoustu vylepšení od doby, kdy jsem ho viděl naposledy. A rozhodně to není takové ořezávátko, jako byl ještě před pár lety. Potěšující je plná podpora Oracle 12c, snad všechny storage parametry tabulek. Nicméně po krátké zkušenosti mi vadí například vygenerovaný název pro FK delší než 30 znaků (chyba až při generování DDL), všimnul jsem si možnosti komentářů pro constrainy pro DB (nic takového Oracle nepodporuje – imho pro nedoménové indexy, constrainy, cizí klíče by to mělo být disable). Ale snad ze všeho nejvíc mi vadí některé defalutní hodnoty u některých polí  – seriously - kolik lidí bude používat a jak často NUMBER/VARCHAR2 a kolik výchozí domain/structured typ? Naštěstí lze nastavit (Tools -> Preference -> Data Model)

Nepodařilo se mi, ale nastavit (a zrovna featura, na kterou jsem se těšil) auto-inkrement pro primární klíče. V SQL Data Modeleru je to z nějakého důvodu šedivé (i když mám jako výchozí Oracle 12c). Takže nejprve založení sequencí pro primární klíče - dá se to ručně nebo si to vyjet nějakým šikovným selectem (po založení tabulek) :

select 'CREATE SEQUENCE '|| substr(replace(TABLE_NAME, 'TBL_','SEQ_ID_'),1,30)|| ' NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;' from user_tables where table_name like 'TBL%'
Výsledek:
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_BODY_LOG NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_CIRCLE_WORKOUT_DEF_SERI NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_CROSSFIT_TARGET_LOV NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_CROSSFIT_WOD_LOV NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_TABATA NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_TABATA_LOV NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_TABATA_SERIE NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_WOD_CIRCLE_LIST NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_WOD_CIRCLE_SERIE NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_WORKOUT NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_WORKOUT_LIST NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_WORKOUT_LOV NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;
CREATE SEQUENCE SEQ_ID_WORKOUT_SERIE NOCACHE NOCYCLE KEEP GLOBAL;

Možná někoho překvapí uvedení GOBAL a NOKEEP – jsou to novinky a i když jejím uvedením funkčnost nemění, je třebas se trénovat a připomínat si, že něco takového nového tam máme. O global/session jsem psal zde.  V SQL Data Modeler jsou pak sekvence nastaveny přímo v DEFAULT hodnotách pro primární klíče (DEFAULT SEQ_ID_BODY_LOG.nextval)

Obrázek modelu:

Datová vrstva - WORKOUT LOG APEX

Datová vrstva - WORKOUT LOG APEX

V modelu jsou nejsou žádné pokročilé funkce tabulek a indexů (nested, IOT apod.), ale patrně by měly být. Konkrétně tak jak je to navrhnuté by se velice hodily IOT – indexově orientované tabulky. Daleko zajímavější mi přijde udělat to takto a po té spočítat jaký to bude mít efekt (doslova vytracovat na každý čtený databázový blok) na konkrétní SQL, které pak bude aplikace používat. Podobně by se velice hodily VARRAYs/Neasted table na sety, nicméně výkon zde nemá cenu nějako honit – takže pro rychlejší práci a vývoj nyní flat heap tabulky.

Stáhnout DDL pro vytvoření tabulek lze níže. TABLESPACE není uveden, očekávám spuštění pod uživatelem, kterého vytvoří APEX. Sloupce jsem tak nějak okomentoval. Pokud někdo chce stáhnout již nyní, proč ne – nicméně ještě tam dojde nejspíše ke spoustě změnám.

Příště to vidím na založení projektu (APEX), vytvoření tabulek. Vytvoření workspaces, uživatelů a ostatní práce pro cvičené opice ;) Pokusím se to trošku více psát jako tutoriál…

 Posted by at 02:08