Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /DISK2/WWW/plsql.cz/www/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0
May 252013
 

Dnes tip na jedno úžasné view o kterém zrovna dlouho nevím – V$SEGMENT_STATISTICS. Obecně v Oracle platí, že v tabulkách a pohledech lze nalézt téměř vše s menšíma výjimkami - například binding proměnnou v projection selectu jinak než trace eventem nedohledáme (na rozdíl od binding proměnných v predikátech), což nám třeba kdysi vadilo na Siebelu, kdy tagoval sql, které pral do databáze select xx ,’zde’ from yyy;  Ale zpět k pohledu V$SEGMENT_STATISTICS, jak název napovídá je tam statistika segmentů.

Dokuementace: http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10820/dynviews_3003.htm

Takže nějaká ukázka:

create table segment_test as

select rpad('A'||ROWNUM||'A',500,ROWNUM) as col from dual connect by level<1000;

A rovnou pohled V$SEGMENT_STATISTICS:

Segment statistic

V$SEGMENT_STATISTICS

A nyní spočet statistik, jak naše tabulka vypadá (ok, jsem hulvát, ale dbms_stats.gather_table.. je strašně dlouhé ;)

analyze table SEGMENT_TEST compute statistics;

A při pohledu do all_tables je vidět, že tabulka má 72 datových bloků, což dává smysl.  To jsou statistiky, které vznikly při CTASu. Takže proč to nezkusit znovu:

sqlplus / as sysdba

shutdown immediate;

startup;

Nyní V$SEGMENT_STATISTICS pro novou tabulku nevrací nic (ani prázdné řádky s nulou). Takže znovu s tím nejjednodušším:

select * from segment_test where rowid='AAATAAAABAAAVFSAAF';

A nyní pohled v V$SEGMENT_STATISTICS:

V$SEGMENT_STATISTICS - po selectu přes ROWID

V$SEGMENT_STATISTICS - po selectu přes ROWID

Jeden přístup do segmentu, jedno čtení po selectu s jedním rowid v podmínce. Tedy funguje !

P.S. Při pohledu na mé rowid je asi jasné, že jsem doma trošku prase, ale psst ;)

 Posted by at 10:04

 Leave a Reply

(required)

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>