Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /DISK2/WWW/plsql.cz/www/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0
Oct 072014
 

Dnešní tip na hint, který dokáže trošku podpořit odhad cardinality estimátorem. Nevýhodou tohoto hintu je, že je nedokumentovaný, takže na produkci ne-e(ačkoliv vypadá bezpečně..). Což je velká škoda, protože jinak je to neuvěřitelně sexy hint.

Použití: Hint slouží k narovnání odhadu estimátoru (podobně jako nedokumentovaný /*+ cardinality */). Můžeme určit nejen cardinalitu u tabulky, ale dokonce i u joinu. A co více, existuje dokonce možnost odkazovat se násobky na to, co spočitá estimátor. A snad to nejlepší nakonec – lze zadat MINum a MAXimum. Prostě vymazlenej hint.

Syntaxe (s rezervou – z netu, není to dokumentované):

/*+ OPT_ESTIMATE( [query block] operation_type identifier adjustment ) */

Možné hodnoty :

operation_type = table | index_fliter | index_scan | index_skip_scan | join..

identfier = tab_alias@qrblk | tab_alias@qrblk index_name | JOIN(tab1_alias@qrblk tab2_alias@qrblk) s tím, že, query blok je nepovinný.

ajdusment  = rows -počet řádků, které očekáme | scale_rows - multiplikátor pro estimátor | min - minimální počet řádků, které očekáváme | max  maxmální počet řádků, které očekáváme

A nyní nějaké ty příklady, nejprve založme tabulku:

CREATE TABLE tbl_test AS SELECT ROWNUM AS sloupec FROM dual CONNECT BY LEVEL<784561;

A spočtěme statistiky (na 12C nemusím – ale pro lidi, co mají ještě 11.2 či hůře..)

BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(null, 'tbl_test', method_opt => 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1'); END;

Tabulka má přesně 784561 řádků. Takže odhad pro select count(*) from tbl_test je přesně 784561. Číslo, takhle hnusné, jsem vybral schválně ;), takže zkusme odhad pro select count(*) from tbl_test where ora_hash(id,5)=1. Zde se Oracle pekelně splete – defalutní selectivita na “=” pro filtrování pomocí funkce, tzn. where f(n)=x|const je 1%, tedy jeho odhad je 7846. Ve skutečnosti při náhodných datech ora_hash(id,5)=1 selectuje 1/6 tabulky (16,6%), protože máme rovnoměrně rozhozené hodnoty <0,5> a filtrujeme na =1.

SELECT count(*) FROM tbl_test WHERE ora_hash(sloupec,5)=1;

(predikát ora_hash(sloupec,5)=1)

Celkový vrácený počet řádků: 130521 (16,6%)
Odhad estimátoru: 7846 (1%)

A udělejme to ještě jednou, ještě jednou přidejme filtrování funkcí ať je Oracle hodně vedle:

SELECT count(*) FROM tbl_test WHERE ora_hash(sloupec,5)=1 AND ora_hash(sloupec,5)+1=2;

Přidání predikátu ora_hash(id,5)+1=2 (nemohu znovu ora_hash(id,5)=1, doublování predikátů Oracle pozná, tak jednoduše se ošálit nenechá), pro Oracle znamená znovu selectivitu 1%. Takže celkový odhad estimátoru je 0.01*0.01* num_rows=78 +/- zaokrouhlení. Z logického hlediska je to po odečtení 1 na obou stranách naprosto stejný predikát jako ora_hash(id,5)=1. Tedy stále selectujeme stále 1/6 tabulky (16,6%), podmínku jsme pouze zdvojili.

(preditkát ora_hash(sloupec,5)=1 v and s tím samým predikátem)

Celkový vrácený počet řádků: 130521 (16,6%)
Odhad estimátoru: 78 (0.0001%)

Takže spočítejme kolikrát více řádků opravdu vracíme o proti estimátoru – select ((1/6)/0.0001) from dual – 1666.6 násobek. A nyní k našemu vytouženému hintu:

SELECT /*+ OPT_ESTIMATE(TABLE a SCALE_ROWS=1667) */ count(*) FROM tbl_test2 a WHERE ora_hash(id,5)=1 AND ora_hash(id,5)+1=2;

(s predikátama a hintem opravený odhadem estimátoru)

Nyní je odhad 130786 proti skutečnému 130521 (jsme o 0,2% vedle, not bad). Výhoda tohoto hintu o proti /*+ cardinality */ je, že je to datově citlivé – přes odhad estimátoru.

Takže po té, co vím, že pro predikát “ora_hash(id,5)=1 and ora_hash(id,5)+1=2″ je potřeba magické číslo 1667 můžu to udělat s jinou tabulkou znovu:

CREATE TABLE tbl_test2 AS SELECT 'ABCD_'||ROWNUM as sloupec FROM dual CONNECT BY LEVEL<=100000;
BEGIN dbms_stats.gather_table_stats(null, 'tbl_test2', method_opt => 'FOR ALL COLUMNS SIZE 1'); END;

SELECT /*+ OPT_ESTIMATE(TABLE a SCALE_ROWS=1667) */ count(*) FROM tbl_test2 a WHERE ora_hash(id,5)=1 AND ora_hash(id,5)+1=2;

(odhad s hintem na jiné tabulce se stejným predikátem)

Celkový vrácený počet řádků: 16716 (cca (1/6)*100000)
Odhad estimátoru s hintem:   16670 (0.01*0.01*100000*1667)
Odhad estimátoru bez hintu: 10 (0.01*0.01*100000)

Myslím, hezký příklad na úpravu odhadu estimátoru. Hint má navíc i takové možnosti jako MIN a MAX. Speciálně to MIN je zajímavé, vzhledem k tomu, že většinou dochází k podhodnceni počtu řádků, které Oracle odhadne o proti skutečnosti. Myslím, že se asi každému z nás stává, že Oracle odhadne 1 (ve skutečnosti spočítá 0, ale až na menší vyjímky vždy raději počitá s tím, že se vrátí alepsoň jeden řádek – a to i za nesmyslných podmínek, aby to mohl propasovat do dalšího stupně exekučního plánu) a nakonec je tam řádků asi tak přesně bžlilion.. takže timto hintem se mu dá vnutit, že prostě musí počítat s tím, že tam minimálně xxx řádků mít může ;) Prostě sexy hint.

A ještě nějaký krátký příklad na join:

SELECT /*+ OPT_ESTIMATE(JOIN, (a, b), ROWS=15) */ * FROM dual a join dual b on (a.dummy=b.dummy);

(oprava cardinality joinu hintem)

To by bylo vše k tomuto pozoruhodnému, leč nedokumentovanému, hintu.

 Posted by at 21:59

  2 Responses to “Rychlotip #22 – Hint OPT_ESTIMATE”

  1. Superduper vysvetlene. Mas nejake elegantne riesenie pre produkciu a zly odhad cardinality pre zlozite joiny? opt_estimate + min mi pride ako ideal :/

  2. Ahoj, já myslím že na produkci (a prakticky) se spíše řeší ten exekuční plán spíš než odhad cardinality. A jediné o co nám jde je, aby CBO nevybralo plán z množiny plánu, které je pro nás (našeho businessu) nemožné akceptovat a vybrat jeden z těch, které běží přijatelnou dobu.

    Jinými slovy, o cardinalitu už bych se v reálu moc nestaral, ale staral bych se o exekuční plán. Pokud oracle podhodnotí počet řádku a myslí si, že nested loop je vhodné, tak hintnu hash join a o cardinalitu se moc nestarám. Pravda, chyba odhadu se propaguje dále a znamená to nejspíše, že budu muset napravit další stupně exekučního plánu.

    Coz bohužel není ale datově sensitivní a v době, kdy se změní data to může mít negativní důsledky. Ovšem pokud je Tvůj join datově sensitivní pak a) Oracle spoléhá na statistiky B) ty musíš být schopen v runtime a v rozumném čase určit kolik řádku tam asi je. Za čímž může být nějaká matematika, SQL%ROWCOUNT z minulého selectu.. což je informace, se kterou se ovšem nejen umíš rozhodnout pro vytvoření opti_esimate hintu ale i pro určení exekučního plánu.

    Ale první věc, která by se měla udělat by bylo zvážit SQL profil, což je věc která by mohla pomoci. To je tool, který pomáhá Oracle pochopit data v SQL a jejich význam (trvá to nějaký ten čas, po spuštění, ale je to přenositelné s testu na prod) . Ve skutečnosti je tento hint z SQL Profil featury kde je interně použiván : https://jonathanlewis.wordpress.com/2007/02/11/profiles/

    Asi se najdou případy, kdy opt_estimate je nejlepší volba – jak je třebas rozmyslet, co by se stalo kdyby to spadlo /přestalo fungovat a jestli si to člověk muže líznout na produkci (DWH ok) nebo se možná zeptat Oracle :) Nicméně v kombinaci : sql profile, sql baseline hints logiky a extended statistik věřím, že většina případu to nepotřebuje.

 Leave a Reply

(required)

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>