Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /DISK2/WWW/plsql.cz/www/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0
Jul 042015
 

Po delší době zase Godiva, jsem zpět.

Ačkoliv jsem byl z možnosti tracování CBO velice potěšen (a stále sem) a rozepsal jsem hned další díl, tak jsem byl potrápen nedostatkem času za který mohla převážně moje nádherná vyučující švédštiny. Ano, v mém věku jsem prvně dělal a odevzdával úkoly, které bych na škole vyměnil za pětku či poznámku a označil slovem nepovinný. Ale nyní jsem se snažil dělat úkoly v  A++ kvalitě (ve smyslu ano, musí rozesmát/potěšit moji feministickou učitelku a ne, nemusí být gramaticky správně). Nicméně z úkolu mi právě vyvázal konec kurzu v kombinaci se zjištěním, že je samička zasnoubená :/. A taky, a to si přiznejme, za delší odmklu na blogu může Serious Sam II a Trine 2.

Ale nyní zpět k CBO tracování, v minulém postu jsem tak nějak naznačil jak moc cool je tracování eventu 10053. To byl ovšem začátek, který tak akoád ukazuje, že něco takového existuje. Na optimaizaci select * from dual prostě Oracle nemá co vymyslet. Doby, kdy se sekvence tahala přes select into a v rámci vyhnutí se latchů se dělala podobná tabulka vícekrát, jsou taky pryč, takže obecně ani my programátoři nic na select * from dual nevymýšlíme, není co – akorád to nepoužívat jako hulvát, když nemusíme.  Takže zkusme hodit trace něčeho odvážnějšího, ale zase né moc, začínáme – dvě tabulky postačí.

create table tbl_1000 as select rownum as id, mod(rownum,10) as tbl_1000id from dual connect by level<1001;
create table tbl_10000 as select rownum as id, mod(rownum,100) as tbl_10000id from dual connect by level<10001;

Jedna tabulka tbl_1000 s 1000 řádky a druhá tbl_10000 s 10000 řádky. A ještě jednu věc udělejme:

begin
DBMS_STATS.delete_table_stats('AZOR6','tbl_1000');
end;

Proč? Protože nově na 12c, kterou mám doma Oracle počítá statistiky během CTASu a já opravdu o statistiky zájem nemám. O co mám zájem je, aby mi zase ukázal jak si CBO krásně nasampluje.

Zapnutí tracování:

ALTER SESSION SET EVENTS '10053 trace name context forever,level 1';

A select:

select count(*) from tbl_1000 join tbl_10000 on (tbl_1000.tbl_1000id = tbl_10000.tbl_10000id);

A pak vzhůru do souboru: orcl12_ora_6508.trc

O proti select * from dual jsou zajímavější pokusy Oracle o rewrite – ve smyslu to přepsat tak, aby to bylo efektivnější. Pokusit se vyhodit zbytečný join apod. A ani nyní neuspěl se žádnou optimaizací. Jediný přepis byl přesunu join podmínky z standardu SQL (join on) do WHERE podmínky. Z hlediska optimlizace žádná změna.  Nyní rozhodnutí o přístupových cestách:

Access path analysis for TBL_1000
***************************************
SINGLE TABLE ACCESS PATH 
 Single Table Cardinality Estimation for TBL_1000[TBL_1000] 
SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = TABLE
 Table: TBL_100 Alias: TBL_100
  Card: Original: 1000.000000 Rounded: 1000 Computed: 1000.00 Non Adjusted: 1000.00
 Access Path: TableScan
  Cost: 3.01 Resp: 3.01 Degree: 0
   Cost_io: 3.00 Cost_cpu: 205607
   Resp_io: 3.00 Resp_cpu: 205607
 Best:: AccessPath: TableScan
     Cost: 3.01 Degree: 1 Resp: 3.01 Card: 1000.00 Bytes: 0

Bohužel nemá víc na výběr než jet full table scan s costem 3 a odhadem 1000 řádků. Zato druhá tabulka je daleko zajímavější :

Access path analysis for TBL_1000
***************************************
SINGLE TABLE ACCESS PATH 
 Single Table Cardinality Estimation for TBL_1000[TBL_1000] 
SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = TABLE

*** 2015-03-19 23:48:26.731
** Performing dynamic sampling initial checks. **
** Dynamic sampling initial checks returning TRUE (level = 2).
** Dynamic sampling updated table stats.: blocks=21

Statistiky pro TBL_1000 jsem mu smazal, takže si CBO musí nasamplovat tabulku, což podle trace dělá následujícím způsobem:

SELECT
 /* OPT_DYN_SAMP */
 /*+ ALL_ROWS IGNORE_WHERE_CLAUSE NO_PARALLEL(SAMPLESUB) opt_param('parallel_execution_enabled', 'false') NO_PARALLEL_INDEX(SAMPLESUB) NO_SQL_TUNE */
 NVL(SUM(C1),0),
 NVL(SUM(C2),0),
 COUNT(DISTINCT C3),
 NVL(SUM(
 CASE
  WHEN C3 IS NULL
  THEN 1
  ELSE 0
 END),0)
FROM
 (SELECT
  /*+ NO_PARALLEL("TBL_1000") FULL("TBL_1000") NO_PARALLEL_INDEX("TBL_1000") */
  1            AS C1,
  1            AS C2,
  "TBL_1000"."TBL_1000ID" AS C3
 FROM "AZOR6"."TBL_1000" "TBL_1000"
 )

Z čehož mu vypadne nějaký takovýto výstup:

*** 2015-03-19 23:48:26.794
** Executed dynamic sampling query:
  level : 2
  sample pct. : 100.000000
  actual sample size : 10000
  filtered sample card. : 10000
  orig. card. : 1716
  block cnt. table stat. : 21
  block cnt. for sampling: 21
  max. sample block cnt. : 64
  sample block cnt. : 21
  ndv C3 : 100
    scaled : 100.00
  nulls C4 : 0
    scaled : 0.00
  min. sel. est. : -1.00000000
** Dynamic sampling col. stats.:
 Column (#2): TBL_1000ID(NUMBER) Part#: 0
  AvgLen: 22 NDV: 100 Nulls: 0 Density: 0.000000
** Using dynamic sampling NULLs estimates.
** Using dynamic sampling NDV estimates.
  Scaled NDVs using cardinality = 10000.
** Using dynamic sampling card. : 10000
** Dynamic sampling updated table card.
 Table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  Card: Original: 10000.000000 Rounded: 10000 Computed: 10000.00 Non Adjusted: 10000.00
 Access Path: TableScan
  Cost: 7.05 Resp: 7.05 Degree: 0
   Cost_io: 7.00 Cost_cpu: 1849550
   Resp_io: 7.00 Resp_cpu: 1849550
 Best:: AccessPath: TableScan
     Cost: 7.05 Degree: 1 Resp: 7.05 Card: 10000.00 Bytes: 0

Počet řádků (10000), počet distinctních hodnot (100), počet nulls (0) a cost 7. A nyní ty zajímavé věci a zjištění – original cardinality 1716. Kde se to vzalo? Je to výpočet Oracle pro tabulku, která nemá statistiky. Píší výpočet, protože když Oracle přecházel z RBO na CBO měly tabulky by default cardinalitu 100. Kolik mají nyní netuším, ale rozhodně se jedná výpočet (možná někdy prozkoumám) – patrně na základě počtu segmentů, velikosti bloků a max délky řádky – dávalo by to smysl, přecejenom nějaké info Oracle má.  Jak zjistit default bez statistik se dá klidně potlačením dynamic samplingu bez nutnosti tracování:

select /*+ dynamic_sampling(0) */ count(*) from tbl_100 join tbl_1000 on (tbl_100.tbl_100id=tbl_1000.tbl_1000id);

Další zajímavá věta je “max. sample block cnt. : 64″ je vidět, že CBO byl pro mě ochoten nasbírat 64 bloků a tabulka má jen 21. Takže select běžel proti celé tabulce bez jakéhokoliv omezení. A ještě jedna řádka je zajímavá – filtered sample card. – což bude souviset s levelem dynamic samplingu a případně where podmínkou. Level nízký a žádný where, takže nebylo co řešit – počet řádků stejný jako v tabulce.

A nyní přijde to co přijít muselo. Perumtování a permutování a permutováné ;) Naštětí jsem si nezasral za uši najoinoval jen dvě tabulky na sebe, což mu dává přecejenom dost omezený počet permutací.

Join order[1]: TBL_1000[TBL_1000]#0 TBL_10000[TBL_10000]#1

***************
Now joining: TBL_10000[TBL_10000]#1
***************
NL Join
 Outer table: Card: 1000.000000 Cost: 3.005178 Resp: 3.005178 Degree: 1 Bytes: 
Access path analysis for TBL_10000
 Scan IO Cost (Disk) =  5.689000
 Scan CPU Cost (Disk) =  1849550.240000
 Total Scan IO Cost =  5.689000 (scan (Disk))
             + 0.000000 (io filter eval) (= 0.000000 (per row) * 10000.000000 (#rows))
            =  5.689000
 Total Scan CPU Cost =  1849550.240000 (scan (Disk))
             + 500000.000000 (cpu filter eval) (= 50.000000 (per row) * 10000.000000 (#rows))
            =  2349550.240000
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
 Access Path: TableScan
  NL Join: Cost: 5751.176415 Resp: 5751.176415 Degree: 1
   Cost_io: 5692.000000 Cost_cpu: 2349755847
   Resp_io: 5692.000000 Resp_cpu: 2349755847

 Best NL cost: 5751.176415
     resc: 5751.176415 resc_io: 5692.000000 resc_cpu: 2349755847
     resp: 5751.176415 resp_io: 5692.000000 resc_cpu: 2349755847
 SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = JOIN
Join Card: 100000.000000 = outer (1000.000000) * inner (10000.000000) * sel (0.010000)
Join Card - Rounded: 100000 Computed: 100000.000000
 Outer table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card: 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
  using dmeth: 2 #groups: 1
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 4 Row size:   25 Total Rows:      1000
   Initial runs:  1 Merge passes: 0 IO Cost / pass:     0
   Total IO sort cost: 0.000000   Total CPU sort cost: 40156645
   Total Temp space used: 0
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 18 Row size:   14 Total Rows:     10000
   Initial runs:  2 Merge passes: 1 IO Cost / pass:     12
   Total IO sort cost: 30.000000   Total CPU sort cost: 46137630
   Total Temp space used: 254000
 SM join: Resc: 42.451655 Resp: 42.451655 [multiMatchCost=0.226657]
SM Join
 SM cost: 42.451655 
   resc: 42.451655 resc_io: 40.000000 resc_cpu: 97349433
   resp: 42.451655 resp_io: 40.000000 resp_cpu: 97349433
 Outer table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card: 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
  using dmeth: 2 #groups: 1
  Cost per ptn: 0.044072 #ptns: 1
  hash_area: 32 (max=512) buildfrag: 4 probefrag: 19 ppasses: 1
 Hash join: Resc: 10.322486 Resp: 10.322486 [multiMatchCost=0.226657]
HA Join
 HA cost: 10.322486 
   resc: 10.322486 resc_io: 10.000000 resc_cpu: 12805157
   resp: 10.322486 resp_io: 10.000000 resp_cpu: 12805157
Best:: JoinMethod: Hash
    Cost: 10.322486 Degree: 1 Resp: 10.322486 Card: 100000.000000 Bytes: 
***********************
Best so far: Table#: 0 cost: 3.005178 card: 1000.000000 bytes: 13000.000000
       Table#: 1 cost: 10.322486 card: 100000.000000 bytes: 1600000.000000

Oracle má k dispozici pouze dvě tabulky na optimalizaci, takže pro permutace má jen dvě možnosti A-B a B-A respektive tbl_1000-tbl_10000 a tbl_10000_tbl-tbl_1000. Prvně zkusil nejprve pořadí tbl_1000-tbl_10000.  S tím, že zkoušel tři kombinace (což být vždycky nemusí, ale velmi často bude) – NL – neasted loopu, SM – sort merge join a HA – hash join.  Pro NL byl cost 5751, pro SM 42 a vyhrál HA s krásným costem pouhých 10 ;).  Že Oracle nekecá jsem si ověřil a zkusil si to tak hintnout:

select /*+ use_nl(tbl_10000 tbl_1000) leading(tbl_1000) */ count(*) from tbl_1000 join tbl_10000 on (tbl_1000.tbl_1000id = tbl_10000.tbl_10000id);

A funguje, horší bylo když jsem si zkusil hintnout merge join a dostal jsem se na dvojnásobný cost, což nepotěší, žejo. Nakonec jsem si po delším pátrání uvědomil, že jsem se pro NL původně snažil přepočítat její COST s čímž jsem jednak neuspěl a jednak jsme si kvůli tomu pustil:

begin
dbms_stats.gather_system_stats() ;
end;

Abych věděl sreadtim/mreadtim což byla hlupárna, žejo – jednak to nemělo šanci na úspěch, protože jak mam něco zkoumat, když si to sám změním? A druhak mam ted pochopitelně jiné costy, všude.. Po té, co CBO provedlo přepočítalo tyto tři joiny pro první pořadí je třebas se posunout dále:

***********************
Best so far: Table#: 0 cost: 3.005178 card: 1000.000000 bytes: 13000.000000
       Table#: 1 cost: 10.322486 card: 100000.000000 bytes: 1600000.000000
***********************

Krásně ještě printne jaký z toho má výstup a já se snad někdy tady na blogu (sám již jsem viděl) dostanu k tomu, že ukáži jak stavový prostor odřízne když mu při permutování vzroste cena nad cenu nejlepšího plánu. Bohužel na dvou tabulkách ukázat nejde. Dále následuje druhá a poslední permutace:

***********************
Join order[2]: TBL_10000[TBL_10000]#1 TBL_1000[TBL_1000]#0

***************
Now joining: TBL_1000[TBL_1000]#0
***************
NL Join
 Outer table: Card: 10000.000000 Cost: 7.046579 Resp: 7.046579 Degree: 1 Bytes: 
Access path analysis for TBL_1000
 Scan IO Cost (Disk) =  1.354300
 Scan CPU Cost (Disk) =  205607.200000
 Total Scan IO Cost =  1.354300 (scan (Disk))
             + 0.000000 (io filter eval) (= 0.000000 (per row) * 1000.000000 (#rows))
            =  1.354300
 Total Scan CPU Cost =  205607.200000 (scan (Disk))
             + 50000.000000 (cpu filter eval) (= 50.000000 (per row) * 1000.000000 (#rows))
            =  255607.200000
 Inner table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
 Access Path: TableScan
  NL Join: Cost: 13614.418874 Resp: 13614.418874 Degree: 1
   Cost_io: 13550.000000 Cost_cpu: 2557921550
   Resp_io: 13550.000000 Resp_cpu: 2557921550

 Best NL cost: 13614.418874
     resc: 13614.418874 resc_io: 13550.000000 resc_cpu: 2557921550
     resp: 13614.418874 resp_io: 13550.000000 resc_cpu: 2557921550
 SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = JOIN
Join Card: 100000.000000 = outer (10000.000000) * inner (1000.000000) * sel (0.010000)
Join Card - Rounded: 100000 Computed: 100000.000000
 Outer table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
 Inner table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card: 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
  using dmeth: 2 #groups: 1
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 18 Row size:   14 Total Rows:     10000
   Initial runs:  2 Merge passes: 1 IO Cost / pass:     12
   Total IO sort cost: 30.000000   Total CPU sort cost: 46137630
   Total Temp space used: 254000
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 4 Row size:   25 Total Rows:      1000
   Initial runs:  1 Merge passes: 0 IO Cost / pass:     0
   Total IO sort cost: 0.000000   Total CPU sort cost: 40156645
   Total Temp space used: 0
 SM join: Resc: 42.451655 Resp: 42.451655 [multiMatchCost=0.226657]
SM Join
 SM cost: 42.451655 
   resc: 42.451655 resc_io: 40.000000 resc_cpu: 97349433
   resp: 42.451655 resp_io: 40.000000 resp_cpu: 97349433
 Outer table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
 Inner table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card: 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
  using dmeth: 2 #groups: 1
  Cost per ptn: 0.055405 #ptns: 1
  hash_area: 32 (max=512) buildfrag: 19 probefrag: 4 ppasses: 1
 Hash join: Resc: 10.356484 Resp: 10.356484 [multiMatchCost=0.249322]
 Outer table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card: 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
  using dmeth: 2 #groups: 1
  Cost per ptn: 0.044072 #ptns: 1
  hash_area: 32 (max=512) buildfrag: 4 probefrag: 19 ppasses: 1
 Hash join: Resc: 10.322486 Resp: 10.322486 [multiMatchCost=0.226657]
HA Join
 HA cost: 10.322486 swapped 
   resc: 10.322486 resc_io: 10.000000 resc_cpu: 12805157
   resp: 10.322486 resp_io: 10.000000 resp_cpu: 12805157
Join order aborted: cost > best plan cost

Nejlepší plán již máme a zdálo by se že by to měl být konec, nicméně co je dále ještě zajímavé je část, kde nově nyní v Oracle 12.1c počitá inflexní bod pro adaptivní plán :) Nicméně u mě došel k celkem jasnému závěru:

DP: skipping adaptive plan due to NLJ heuristics

A do je vše ;) Ještě je tam zvažování jestli se to bude cachovat a pak už jen print všech parametru včetně patches a výpis exekučního plánu.  Kdyby někdo byl snad liný a měl zájem se na trc jen podívat, tak zde download – je tam jedna ještě jedno nebo dvě sql, které jsem spustil v té session.

 Posted by at 21:48

 Leave a Reply

(required)

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>