Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /DISK2/WWW/plsql.cz/www/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 0
Aug 022015
 

Godiva, mohlo by se zdát, že rok po takovém čase od vydání 12.1c nemá cenu psát o hintech z 11.2g. Nicméně tento článek jsem rozepsal před více než rokem a půl, zanechal ve složce “drafts” a zapomněl. Navíc je to tak nějak pokračování, takže by bylo fajn to dokončit, speciálně když jsem ho v draftech našel de-facto dokončený ;) Takže jen lehké update a publish.

K hintu IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX se toho asi mnoho nedá napsat – lze jej použít jen v INSERT, je nový od 11.2g (předtím šlo v 10.2g potlačit chybu pomocí DBMS_ERRLOG).  A co je zajímavé – Oracle explicitně zmiňuje, že v případě nalezení neunikátního záznamu se pokračuje dále a row-level lock řádku pustí – tzn, ty řádky které insertuje a již existují v tabulce to nelockne.

Synaxe je následující:

Takže ukázka, data stejná jako minule:

create table tbl_ignore_key as
select rownum as col_unique from dual connect by level<6;

 

Zase nějaký unikátní index:

create unique index inx_tbl_ignore_key_col_unique on tbl_ignore_key(col_unique);

A pokus o insert s hintem IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX:

insert /*+ IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX(tbl_ignore_key,inx_tbl_ignore_key_col_unique) */ into
tbl_ignore_key select rownum as col_unique from dual connect by level<11;
5 rows inserted.

Dokonce kdyby nikdo nevěřil, to mohu pustit znovu :

insert /*+ IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX(tbl_ignore_key,inx_tbl_ignore_key_col_unique) */ into
tbl_ignore_key select rownum as col_unique from dual connect by level<11;
0 rows inserted.

Kdy mi to sice nic neinsertuje, ale nespadne na constrain, zatímco bez hintu:

insert into tbl_ignore_key
select rownum as col_unique from dual connect by level<11;
00001. 00000 - "unique constraint (%s.%s) violated"

Nebo nyní nově pro nás, co se učíme švédsky ORA-00001: brott mot unik begränsning ;). Takže tolik k tomuto hintu, ještě zbývají nějaká ta upozornění – pochopitelně nelze použít v kombinaci s APPEND hitem (který bude ignorován), odkazuje se tam na konkrétní objekt – což v hintu většinou typicky znamená, že hint na neexistující objekt vyfailuje celý insert, nelze použít v bukách a je to rychlejší než EXCEPTION klauzule.

 Posted by at 12:27
Jul 302015
 

Godiva, dnes jeden krátký tip – nedávno jsme objevil mě neznámou část příkazu ANALYZE TABLE, která umožní uložit ROWID chainovaných řádků – LIST CHAINED ROWS INTO. Takže si pojďme zkusit :) Pro spuštění tohoto příkazu existuje pouze jedna jediná pre-rekvizita a tou je mít tabulku do které se to uloží (alá constrain). Tabulka se dá získat spuštěním scriptů UTLCHAIN.SQL či UTLCHN1.SQL nebo stačí založit růčo se správnou strukturou, to jest:

CREATE TABLE CHAINED_ROWS (
owner_name varchar2(30),
table_name varchar2(30),
cluster_name varchar2(30),
partition_name varchar2(30),
subpartition_name varchar2(30),
head_rowid urowid,
analyze_timestamp date
);

A ted ještě jak to hezky nafixlovat, aby to bylo vidět – velikost bloku mam 8192 (8 kb), so udělejme 10 řádků po 790ti (overhead bloku by měl být daleko menší, ale nechme si raději buffer):

CREATE TABLE TST_CHAIN (
S_DATA VARCHAR2 (3000)
) PCTFREE 0;

INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('A',790,'A'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('B',790,'B'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('C',790,'C'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('D',790,'D'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('E',790,'E'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('F',790,'F'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('G',790,'G'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('H',790,'H'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('I',790,'I'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('J',790,'J'));
commit;

Zanalyzujme:

ANALYZE TABLE TST_CHAIN compute statistics;

Fajn a nyní update nějakého řádku tak, aby se nevešel do datového bloku. Dejme mu třebas 3000x písmeno ‘X’, tedy 9*790+300=10110 a to se zajisté již do bloku 8kb nevejde. So, update náhodného řádku:

UPDATE TST_CHAIN SET s_data=RPAD('X',3000,'X') 
WHERE instr(s_data,chr(ascii('A')+MOD(abs(dbms_random.random),10)))<>0;
commit;

Zanalyzujeme:

ANALYZE TABLE TST_CHAIN compute statistics;

Naprosto dle očekávání trhu 2 datové bloky – jeden původní s daty a druhý, který vznikl updatem náhodného řádku – a jeden zřetězený rádek. A nyní konečně ke zkoušené klauzuli:

ANALYZE TABLE TST_CHAIN LIST CHAINED ROWS INTO CHAINED_ROWS;

Když mrknu na vrácené rowid (AAAHQWAABAAAN6RAAH), tak mi LIST CHAINED ROWS INTO tvrdí, že jsem updatoval řádek, který je 7 v pořadí:

Což je řádek, kdy byla původně H a krásně to koresponduje s posledním písmenem rowid :-) A nyní poslední krok, jen ověření, že to opravdu byl řádek s ‘H’áčkama:

Fajn, řádek s H chybí a místo něho je poslední řádek s Xkama  :)  So, enjoy LIST CHAINED ROWS INTO. Mimochodem v dokumentaci je uvedeno, že daný příkaz funguje jen pro fanoušky metalu.. ale možná teď tak trošku kecám ;)

 Posted by at 21:12
Jul 282015
 

Godiva, pojďmě si představit další funkci z balíčku funkcí, které tu jsou nově v 12.1c – APPROX_COUNT_DISTINCT. Jak název napovídá funkce vrátí počet distinctních hodnot a slovo APPROX znamená, že je to “asi tak nějak” :) Výměnou za nějakou tu nepřesnost dostaneme mnohonásobné zrychlení. Takže hurá na nějaký test a další informace dále :

CREATE TABLE TEST_APROX(
ID NUMBER(30) PRIMARY KEY,
TEST_RANDOM  NUMBER,
TEST_1_100  NUMBER,
TEST_1_2_3  NUMBER,
TEST_1_25000 NUMBER,
TEST_10_1   NUMBER
);

A ještě je třebas jí naplnit:

begin
for i in 0..100 loop
INSERT INTO TEST_APROX
  SELECT ROWNUM+(i*30000) AS ID,
  dbms_random.value AS TEST_RANDOM,
  MOD(rownum,100)   AS TEST_1_100,
  CASE WHEN ROWNUM=15555 THEN 1
       WHEN ROWNUM=15556 THEN 2
  ELSE 3 END        AS TEST_1_2_3,
  CASE WHEN ROWNUM<25000 THEN 1 
     ELSE ROWNUM END AS TEST_1_25000,
  CASE WHEN MOD(ROWNUM,10)<>2 THEN MOD(ROWNUM,10)
  ELSE 1 END AS TEST_10_1
 FROM dual CONNECT BY LEVEL <=30000;
 end loop;
end;

Tak nějak nějaký vzorek dat, některá lehce zkosená některá náhodná. Doporučuji případně ještě napočítat statistiky během CTASu se sice nově napočítávají, ale takhle v LOOPu to nezafunguje, bohužel.  Mě to vychází nějak takto:

Sloupec Popis dat DISTINCT APR CNT DIS APR CNT DIS result Chyba
ID Čísla od 1 do 3030000 2,8 (jedeme po indexu) 1s 2975859 1,78%
TEST_RANDOM Náhodná čísla cca 19s 1s 2986718 1,42%
TEST_1_100 Čísla od 0 do 99, každé 30300x 2s pod 1s 100 0%
TEST_1_2_3 čísla 1,2 101x číslo 3 3029798x pod 1s pod 1s 3 0%
TEST_1_25000 1x 2524899,101x 25000-30000 1s-2s pod 1s 5018 3,2%
TEST_10_1 30300x 0,3-9, 606000x 1 1s-2s pod 1s 9 0%

Takže nějaký závěr: narozdíl od DISTINCT se závislost na datech neprojeví zpomalením, ale na nepřesnosti. Což je hodně sympatické, bohužel jsem podcenil svůj komp a zrychení je vidět de-facto jen ve dvou případech, ale i tak je vidět že o proti normálnímu COUNTU hraje APPROX_COUNT_DISTINCT naprosto jinou ligu :) A to i proti indexu je daleko rychlejšejší. V exekučním plánu to vypadá nějak takto:

Aprox exekuční plán

Aprox exekuční plán

Nicméně ačkoliv to ukazuje sort mě se na tomhle příkladu nic reálně nesortovalo, jestli to takhle zafunguje budeme muset zjistit ;) Enjoy APPROX_COUNT_DISTINCT !

 Posted by at 22:42
Jul 042015
 

Po delší době zase Godiva, jsem zpět.

Ačkoliv jsem byl z možnosti tracování CBO velice potěšen (a stále sem) a rozepsal jsem hned další díl, tak jsem byl potrápen nedostatkem času za který mohla převážně moje nádherná vyučující švédštiny. Ano, v mém věku jsem prvně dělal a odevzdával úkoly, které bych na škole vyměnil za pětku či poznámku a označil slovem nepovinný. Ale nyní jsem se snažil dělat úkoly v  A++ kvalitě (ve smyslu ano, musí rozesmát/potěšit moji feministickou učitelku a ne, nemusí být gramaticky správně). Nicméně z úkolu mi právě vyvázal konec kurzu v kombinaci se zjištěním, že je samička zasnoubená :/. A taky, a to si přiznejme, za delší odmklu na blogu může Serious Sam II a Trine 2.

Ale nyní zpět k CBO tracování, v minulém postu jsem tak nějak naznačil jak moc cool je tracování eventu 10053. To byl ovšem začátek, který tak akoád ukazuje, že něco takového existuje. Na optimaizaci select * from dual prostě Oracle nemá co vymyslet. Doby, kdy se sekvence tahala přes select into a v rámci vyhnutí se latchů se dělala podobná tabulka vícekrát, jsou taky pryč, takže obecně ani my programátoři nic na select * from dual nevymýšlíme, není co – akorád to nepoužívat jako hulvát, když nemusíme.  Takže zkusme hodit trace něčeho odvážnějšího, ale zase né moc, začínáme – dvě tabulky postačí.

create table tbl_1000 as select rownum as id, mod(rownum,10) as tbl_1000id from dual connect by level<1001;
create table tbl_10000 as select rownum as id, mod(rownum,100) as tbl_10000id from dual connect by level<10001;

Jedna tabulka tbl_1000 s 1000 řádky a druhá tbl_10000 s 10000 řádky. A ještě jednu věc udělejme:

begin
DBMS_STATS.delete_table_stats('AZOR6','tbl_1000');
end;

Proč? Protože nově na 12c, kterou mám doma Oracle počítá statistiky během CTASu a já opravdu o statistiky zájem nemám. O co mám zájem je, aby mi zase ukázal jak si CBO krásně nasampluje.

Zapnutí tracování:

ALTER SESSION SET EVENTS '10053 trace name context forever,level 1';

A select:

select count(*) from tbl_1000 join tbl_10000 on (tbl_1000.tbl_1000id = tbl_10000.tbl_10000id);

A pak vzhůru do souboru: orcl12_ora_6508.trc

O proti select * from dual jsou zajímavější pokusy Oracle o rewrite – ve smyslu to přepsat tak, aby to bylo efektivnější. Pokusit se vyhodit zbytečný join apod. A ani nyní neuspěl se žádnou optimaizací. Jediný přepis byl přesunu join podmínky z standardu SQL (join on) do WHERE podmínky. Z hlediska optimlizace žádná změna.  Nyní rozhodnutí o přístupových cestách:

Access path analysis for TBL_1000
***************************************
SINGLE TABLE ACCESS PATH 
 Single Table Cardinality Estimation for TBL_1000[TBL_1000] 
SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = TABLE
 Table: TBL_100 Alias: TBL_100
  Card: Original: 1000.000000 Rounded: 1000 Computed: 1000.00 Non Adjusted: 1000.00
 Access Path: TableScan
  Cost: 3.01 Resp: 3.01 Degree: 0
   Cost_io: 3.00 Cost_cpu: 205607
   Resp_io: 3.00 Resp_cpu: 205607
 Best:: AccessPath: TableScan
     Cost: 3.01 Degree: 1 Resp: 3.01 Card: 1000.00 Bytes: 0

Bohužel nemá víc na výběr než jet full table scan s costem 3 a odhadem 1000 řádků. Zato druhá tabulka je daleko zajímavější :

Access path analysis for TBL_1000
***************************************
SINGLE TABLE ACCESS PATH 
 Single Table Cardinality Estimation for TBL_1000[TBL_1000] 
SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = TABLE

*** 2015-03-19 23:48:26.731
** Performing dynamic sampling initial checks. **
** Dynamic sampling initial checks returning TRUE (level = 2).
** Dynamic sampling updated table stats.: blocks=21

Statistiky pro TBL_1000 jsem mu smazal, takže si CBO musí nasamplovat tabulku, což podle trace dělá následujícím způsobem:

SELECT
 /* OPT_DYN_SAMP */
 /*+ ALL_ROWS IGNORE_WHERE_CLAUSE NO_PARALLEL(SAMPLESUB) opt_param('parallel_execution_enabled', 'false') NO_PARALLEL_INDEX(SAMPLESUB) NO_SQL_TUNE */
 NVL(SUM(C1),0),
 NVL(SUM(C2),0),
 COUNT(DISTINCT C3),
 NVL(SUM(
 CASE
  WHEN C3 IS NULL
  THEN 1
  ELSE 0
 END),0)
FROM
 (SELECT
  /*+ NO_PARALLEL("TBL_1000") FULL("TBL_1000") NO_PARALLEL_INDEX("TBL_1000") */
  1            AS C1,
  1            AS C2,
  "TBL_1000"."TBL_1000ID" AS C3
 FROM "AZOR6"."TBL_1000" "TBL_1000"
 )

Z čehož mu vypadne nějaký takovýto výstup:

*** 2015-03-19 23:48:26.794
** Executed dynamic sampling query:
  level : 2
  sample pct. : 100.000000
  actual sample size : 10000
  filtered sample card. : 10000
  orig. card. : 1716
  block cnt. table stat. : 21
  block cnt. for sampling: 21
  max. sample block cnt. : 64
  sample block cnt. : 21
  ndv C3 : 100
    scaled : 100.00
  nulls C4 : 0
    scaled : 0.00
  min. sel. est. : -1.00000000
** Dynamic sampling col. stats.:
 Column (#2): TBL_1000ID(NUMBER) Part#: 0
  AvgLen: 22 NDV: 100 Nulls: 0 Density: 0.000000
** Using dynamic sampling NULLs estimates.
** Using dynamic sampling NDV estimates.
  Scaled NDVs using cardinality = 10000.
** Using dynamic sampling card. : 10000
** Dynamic sampling updated table card.
 Table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  Card: Original: 10000.000000 Rounded: 10000 Computed: 10000.00 Non Adjusted: 10000.00
 Access Path: TableScan
  Cost: 7.05 Resp: 7.05 Degree: 0
   Cost_io: 7.00 Cost_cpu: 1849550
   Resp_io: 7.00 Resp_cpu: 1849550
 Best:: AccessPath: TableScan
     Cost: 7.05 Degree: 1 Resp: 7.05 Card: 10000.00 Bytes: 0

Počet řádků (10000), počet distinctních hodnot (100), počet nulls (0) a cost 7. A nyní ty zajímavé věci a zjištění – original cardinality 1716. Kde se to vzalo? Je to výpočet Oracle pro tabulku, která nemá statistiky. Píší výpočet, protože když Oracle přecházel z RBO na CBO měly tabulky by default cardinalitu 100. Kolik mají nyní netuším, ale rozhodně se jedná výpočet (možná někdy prozkoumám) – patrně na základě počtu segmentů, velikosti bloků a max délky řádky – dávalo by to smysl, přecejenom nějaké info Oracle má.  Jak zjistit default bez statistik se dá klidně potlačením dynamic samplingu bez nutnosti tracování:

select /*+ dynamic_sampling(0) */ count(*) from tbl_100 join tbl_1000 on (tbl_100.tbl_100id=tbl_1000.tbl_1000id);

Další zajímavá věta je “max. sample block cnt. : 64″ je vidět, že CBO byl pro mě ochoten nasbírat 64 bloků a tabulka má jen 21. Takže select běžel proti celé tabulce bez jakéhokoliv omezení. A ještě jedna řádka je zajímavá – filtered sample card. – což bude souviset s levelem dynamic samplingu a případně where podmínkou. Level nízký a žádný where, takže nebylo co řešit – počet řádků stejný jako v tabulce.

A nyní přijde to co přijít muselo. Perumtování a permutování a permutováné ;) Naštětí jsem si nezasral za uši najoinoval jen dvě tabulky na sebe, což mu dává přecejenom dost omezený počet permutací.

Join order[1]: TBL_1000[TBL_1000]#0 TBL_10000[TBL_10000]#1

***************
Now joining: TBL_10000[TBL_10000]#1
***************
NL Join
 Outer table: Card: 1000.000000 Cost: 3.005178 Resp: 3.005178 Degree: 1 Bytes: 
Access path analysis for TBL_10000
 Scan IO Cost (Disk) =  5.689000
 Scan CPU Cost (Disk) =  1849550.240000
 Total Scan IO Cost =  5.689000 (scan (Disk))
             + 0.000000 (io filter eval) (= 0.000000 (per row) * 10000.000000 (#rows))
            =  5.689000
 Total Scan CPU Cost =  1849550.240000 (scan (Disk))
             + 500000.000000 (cpu filter eval) (= 50.000000 (per row) * 10000.000000 (#rows))
            =  2349550.240000
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
 Access Path: TableScan
  NL Join: Cost: 5751.176415 Resp: 5751.176415 Degree: 1
   Cost_io: 5692.000000 Cost_cpu: 2349755847
   Resp_io: 5692.000000 Resp_cpu: 2349755847

 Best NL cost: 5751.176415
     resc: 5751.176415 resc_io: 5692.000000 resc_cpu: 2349755847
     resp: 5751.176415 resp_io: 5692.000000 resc_cpu: 2349755847
 SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = JOIN
Join Card: 100000.000000 = outer (1000.000000) * inner (10000.000000) * sel (0.010000)
Join Card - Rounded: 100000 Computed: 100000.000000
 Outer table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card: 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
  using dmeth: 2 #groups: 1
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 4 Row size:   25 Total Rows:      1000
   Initial runs:  1 Merge passes: 0 IO Cost / pass:     0
   Total IO sort cost: 0.000000   Total CPU sort cost: 40156645
   Total Temp space used: 0
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 18 Row size:   14 Total Rows:     10000
   Initial runs:  2 Merge passes: 1 IO Cost / pass:     12
   Total IO sort cost: 30.000000   Total CPU sort cost: 46137630
   Total Temp space used: 254000
 SM join: Resc: 42.451655 Resp: 42.451655 [multiMatchCost=0.226657]
SM Join
 SM cost: 42.451655 
   resc: 42.451655 resc_io: 40.000000 resc_cpu: 97349433
   resp: 42.451655 resp_io: 40.000000 resp_cpu: 97349433
 Outer table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card: 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
  using dmeth: 2 #groups: 1
  Cost per ptn: 0.044072 #ptns: 1
  hash_area: 32 (max=512) buildfrag: 4 probefrag: 19 ppasses: 1
 Hash join: Resc: 10.322486 Resp: 10.322486 [multiMatchCost=0.226657]
HA Join
 HA cost: 10.322486 
   resc: 10.322486 resc_io: 10.000000 resc_cpu: 12805157
   resp: 10.322486 resp_io: 10.000000 resp_cpu: 12805157
Best:: JoinMethod: Hash
    Cost: 10.322486 Degree: 1 Resp: 10.322486 Card: 100000.000000 Bytes: 
***********************
Best so far: Table#: 0 cost: 3.005178 card: 1000.000000 bytes: 13000.000000
       Table#: 1 cost: 10.322486 card: 100000.000000 bytes: 1600000.000000

Oracle má k dispozici pouze dvě tabulky na optimalizaci, takže pro permutace má jen dvě možnosti A-B a B-A respektive tbl_1000-tbl_10000 a tbl_10000_tbl-tbl_1000. Prvně zkusil nejprve pořadí tbl_1000-tbl_10000.  S tím, že zkoušel tři kombinace (což být vždycky nemusí, ale velmi často bude) – NL – neasted loopu, SM – sort merge join a HA – hash join.  Pro NL byl cost 5751, pro SM 42 a vyhrál HA s krásným costem pouhých 10 ;).  Že Oracle nekecá jsem si ověřil a zkusil si to tak hintnout:

select /*+ use_nl(tbl_10000 tbl_1000) leading(tbl_1000) */ count(*) from tbl_1000 join tbl_10000 on (tbl_1000.tbl_1000id = tbl_10000.tbl_10000id);

A funguje, horší bylo když jsem si zkusil hintnout merge join a dostal jsem se na dvojnásobný cost, což nepotěší, žejo. Nakonec jsem si po delším pátrání uvědomil, že jsem se pro NL původně snažil přepočítat její COST s čímž jsem jednak neuspěl a jednak jsme si kvůli tomu pustil:

begin
dbms_stats.gather_system_stats() ;
end;

Abych věděl sreadtim/mreadtim což byla hlupárna, žejo – jednak to nemělo šanci na úspěch, protože jak mam něco zkoumat, když si to sám změním? A druhak mam ted pochopitelně jiné costy, všude.. Po té, co CBO provedlo přepočítalo tyto tři joiny pro první pořadí je třebas se posunout dále:

***********************
Best so far: Table#: 0 cost: 3.005178 card: 1000.000000 bytes: 13000.000000
       Table#: 1 cost: 10.322486 card: 100000.000000 bytes: 1600000.000000
***********************

Krásně ještě printne jaký z toho má výstup a já se snad někdy tady na blogu (sám již jsem viděl) dostanu k tomu, že ukáži jak stavový prostor odřízne když mu při permutování vzroste cena nad cenu nejlepšího plánu. Bohužel na dvou tabulkách ukázat nejde. Dále následuje druhá a poslední permutace:

***********************
Join order[2]: TBL_10000[TBL_10000]#1 TBL_1000[TBL_1000]#0

***************
Now joining: TBL_1000[TBL_1000]#0
***************
NL Join
 Outer table: Card: 10000.000000 Cost: 7.046579 Resp: 7.046579 Degree: 1 Bytes: 
Access path analysis for TBL_1000
 Scan IO Cost (Disk) =  1.354300
 Scan CPU Cost (Disk) =  205607.200000
 Total Scan IO Cost =  1.354300 (scan (Disk))
             + 0.000000 (io filter eval) (= 0.000000 (per row) * 1000.000000 (#rows))
            =  1.354300
 Total Scan CPU Cost =  205607.200000 (scan (Disk))
             + 50000.000000 (cpu filter eval) (= 50.000000 (per row) * 1000.000000 (#rows))
            =  255607.200000
 Inner table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
 Access Path: TableScan
  NL Join: Cost: 13614.418874 Resp: 13614.418874 Degree: 1
   Cost_io: 13550.000000 Cost_cpu: 2557921550
   Resp_io: 13550.000000 Resp_cpu: 2557921550

 Best NL cost: 13614.418874
     resc: 13614.418874 resc_io: 13550.000000 resc_cpu: 2557921550
     resp: 13614.418874 resp_io: 13550.000000 resc_cpu: 2557921550
 SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = JOIN
Join Card: 100000.000000 = outer (10000.000000) * inner (1000.000000) * sel (0.010000)
Join Card - Rounded: 100000 Computed: 100000.000000
 Outer table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
 Inner table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card: 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
  using dmeth: 2 #groups: 1
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 18 Row size:   14 Total Rows:     10000
   Initial runs:  2 Merge passes: 1 IO Cost / pass:     12
   Total IO sort cost: 30.000000   Total CPU sort cost: 46137630
   Total Temp space used: 254000
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 4 Row size:   25 Total Rows:      1000
   Initial runs:  1 Merge passes: 0 IO Cost / pass:     0
   Total IO sort cost: 0.000000   Total CPU sort cost: 40156645
   Total Temp space used: 0
 SM join: Resc: 42.451655 Resp: 42.451655 [multiMatchCost=0.226657]
SM Join
 SM cost: 42.451655 
   resc: 42.451655 resc_io: 40.000000 resc_cpu: 97349433
   resp: 42.451655 resp_io: 40.000000 resp_cpu: 97349433
 Outer table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
 Inner table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card: 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
  using dmeth: 2 #groups: 1
  Cost per ptn: 0.055405 #ptns: 1
  hash_area: 32 (max=512) buildfrag: 19 probefrag: 4 ppasses: 1
 Hash join: Resc: 10.356484 Resp: 10.356484 [multiMatchCost=0.249322]
 Outer table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card: 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
  using dmeth: 2 #groups: 1
  Cost per ptn: 0.044072 #ptns: 1
  hash_area: 32 (max=512) buildfrag: 4 probefrag: 19 ppasses: 1
 Hash join: Resc: 10.322486 Resp: 10.322486 [multiMatchCost=0.226657]
HA Join
 HA cost: 10.322486 swapped 
   resc: 10.322486 resc_io: 10.000000 resc_cpu: 12805157
   resp: 10.322486 resp_io: 10.000000 resp_cpu: 12805157
Join order aborted: cost > best plan cost

Nejlepší plán již máme a zdálo by se že by to měl být konec, nicméně co je dále ještě zajímavé je část, kde nově nyní v Oracle 12.1c počitá inflexní bod pro adaptivní plán :) Nicméně u mě došel k celkem jasnému závěru:

DP: skipping adaptive plan due to NLJ heuristics

A do je vše ;) Ještě je tam zvažování jestli se to bude cachovat a pak už jen print všech parametru včetně patches a výpis exekučního plánu.  Kdyby někdo byl snad liný a měl zájem se na trc jen podívat, tak zde download – je tam jedna ještě jedno nebo dvě sql, které jsem spustil v té session.

 Posted by at 21:48
Mar 222015
 

Ahoj, dneska velice krátký post na pár PDF a přednášky, které mi v posledním dejmetomu měsíci zaujaly a myslím, že stojí za to si je přečíst. Jinak ale určitě budu pokračovat v načatém tracování CBO a jeho eventy 10053, případně 10054. A rozhodně s tím hnedtak nepřestanu ;) – v rámci možností omezeného času - příští víkend se jede na koncert Wintersun  do Vídně (áách).  Navíc vzhledem ke kráse naší vyučující pondělní švédštiny se musím pečlivě připravovat a psát domácí úkoly a v průběhu semestru ladit technologie jak jí ve švédštině pozvat na večeři..

Slajdy o tracování eventů. Koukal jsem, že ke všem věcem které jdou tracovat (ora-10000 až ora-10999 + nějaké další) se dotyčný dostal také přes brutal force na SQLERRM. Narozdíl od mého psa -  ne však náhodou ;) . S tím, že se mu zalíbily tyto eventy:

• 10046 (Millsap )Enable SQL statement timing
• 10053 CBO Enable optimizer trace
• 10079 Trace data sent/received via SQL*Net
• 10235 Check memory manager internal structures
• 10032 Dump sort statistics
• 10231 Skip corrupted blocks on full table scan
• 10015 Dump undo segment headers
• 10013 Monitor transaction recovery

Mě se jich líbí teda víc, například pro CBO jsou tam dva – s tim, že jeden je pro paralelní – 100054. A postrádám tam tracování deadlocku, což je užitečné (ačkoliv v případě ora-0060 oracle vybleje .trc soubor tak či tak). A hashjoinování, což je taky krásný trace report.

Dokument, který vysvětluje jak je to s Oracle a histogramama při joinování. Respektive jak je to s odhadem selectivty joinů. Nutno upozornit, že dotyčný dokument je docela starý a tudíš to na nověších verzích Oracle bude vypadat nejspíše úplně jinak. Co je ale super, věnuje se zkoseným datům. A na začátku je hned velice zajímavý vzorec na odhad cardinality, pokud nejsou histrogramy a množiny si matchnou na hranicích – “princip inkluze“:

join cardinality:=cardinality(A) * cardinality(B) * (1/max(ndv(a),ndv(b)))

A můj další tip je na přednášku/slajdy o latech, mutex apod.

A když už jsme u těch latch/mutexů tak tento dokument je trošku více specifičtější – také mutexy, ale tentokrát jejich chování na child/parent kurzorech. Hodně se věnuje zámkům na parent cursoru pokud je tam nutné hodit ještě nějaký child cursor pod parenta. Moc pěkné.

A pokud už snad máte dost všech těch vzorců a možností a view a mutexů a KGX, odhadů cardinality na HbH pro eq-join, tak něco hodně upovídaného na odlehčenou - edice.

Tak to by bylo všechno, a jinak pro kolegu, pravidlo palce: AUTO_SAMPLE_SIZE je cca o 2% méně přesné než estimate_percent = 100, ale za to 10x rychlejší. Note: neplatí pro extrémně zkosená data a platí pro 11g+.

Hébičkám a Winterusun zdar!

 Posted by at 17:37
Mar 182015
 

Možná to opět o delší odmlce vypadá, že mi přejelo auto nebo jsem snad dokonce přišel o lásku k Oracle ;) Ne, nic takového se neděje. Akorád mezi vztah já a Oracle se dostala švédština. A všichni víme, že k tomu aby byl den dokonalý mu chybí dobrejch 5-6 hodin..

Měl jsem poustu tipů na články, spoustu věcí na zkoušení - za dobu nepsaní jsem se spoustu věcí o Oracle dozvěděl, spoustu zapomnil.. atd. A dokonce mam na blogu spoustu nedokončených věcí a pokusím se s tim něco udělat. Nicméně v Oracle jsem narazil na něco, co je neuvěřitelně SEXY a musím to dostat z hlavy a mé srdce bije zrychleným tepem ;) Takže here we go!

Nevím jaké procent lidí, co čtou tenhle blog si něco vybaví při čísle 10046. Pokud nic, tak za domací úkol doplnit ;) Co znají si automaticky vybaví následující:

ALTER SESSION SET EVENTS '10046 trace name context forever,level 12'

Když už to programátor viděl xkrát za svuj život a podobný výstup si umí vytáhnout z různých view, tak to prostě použivá a nepřemýšlí nad tím, jak moc cool to je. Ovšem trace eventu 10046 neni zdaleka jedniné, co jde tracovat a ovlivňovat. Dlouho jsem hledal nějaký list a nenašel :( Paradoxně mi v tomhle pomohla švédština kdy jsem přes brutal force vypisoval chybové hlášky z SQLERRM a vypisoval si švédskou chybu a anglický překlad. V rámci brutal force jsem objevil spoustu zajímavých chybových hlášek, které jsem nikdy neviděl a asi ani nikdy neuvidím. Ale narazil jsem taky na list toho co je možné tracovat – konkrétně jsou to hodnoty mezi 55 a xxx.  Z takových těch zajímavých věcí je to deadlock, hashjoin (to je mazec, možná někdy napíšu nějaký článek) a pak trace event 10053 ze kterého jsem si sednul na prdel.

A nyní co to dělá:

Tracuje to CBO optimalizátor. A to do takové úrovně, že to píše všechny transformace které to zkouší, všechny možné rewrites, takové ty věci jako tranzitivní uzávěry, vykostění predikátu, následuje spočitání nákladu na jednotlivé přístupové cesty – s tím, že to vypíše estimate řádku, pamět, costy (a to ještě před zaokouhlením !), všechny parametry optimalizátoru, hinty, a pak postupně přijde něco co je uplně nejvíce cool – permutace v optimalizačním plánu a výpisy costu pro jednotlivé vypermutované plány + případně důvod zamítnutí, včetně takových věcí jako, že to Oracle killne uprostředka protože už to přelezlo přes cost prozatím nejlepšího nalezeného plánu, je tam vidět jak si při optimalizaci CBO spouští sql na dynamic sampling.  Prostě kurva mazec !

Asi si dovedete představit jak mi bylo - ještě líp než když se mi v pondělí povedlo na třetí hodině švédštiny vykoktat švédsky učitelce kompliment, že má nádherné modré oči a hezký úsměv ;)  Tohle asi bude trošku rozsáhlé, protože ty logy a výstupy z trace jsou velké, takže tenhle článek je první a hodně high level co to vlastně je:

Nejprve zjistit kde jsou trace logy:

select value,name from v$parameter2 where name like 'user%dump%des%';

U mě je to C:\app4\AZOR\diag\rdbms\orcl12\orcl12\trace. Dobře a ted

ALTER SESSION SET EVENTS10053 trace name context forever,level 1′;

A nyní nějaké SQL a začněme tím úplně nejjednodušším:

select * from dual;

A pak ideálně nic již nedělat, exit ze session nebo vypnout. A nyní co ten soubor obsabuje :

 • Hlavičku (verze Oracle, OS, umístění, počet CPU, velikost paměti..)
Trace file C:\APP4\AZOR\diag\rdbms\orcl12\orcl12\trace\orcl12_ora_4932.trc
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.1.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options
Windows NT Version V6.1 Service Pack 1 
CPU         : 8 - type 8664, 4 Physical Cores
Process Affinity  : 0x0x0000000000000000
Memory (Avail/Total): Ph:3546M/8043M, Ph+PgF:2830M/8042M 
Instance name: orcl12
Redo thread mounted by this instance: 1
Oracle process number: 9
Windows thread id: 4932, image: ORACLE.EXE (SHAD)
 • Informace o SESSION – id, modul, action..
*** 2015-03-18 22:16:18.321
*** SESSION ID:(60.7) 2015-03-18 22:16:18.321
*** CLIENT ID:() 2015-03-18 22:16:18.321
*** SERVICE NAME:(SYS$USERS) 2015-03-18 22:16:18.321
*** MODULE NAME:(sqlplus.exe) 2015-03-18 22:16:18.321
*** ACTION NAME:() 2015-03-18 22:16:18.321
 • Query blocky a jejich pojmenování
Registered qb: SEL$1 0x170b24b8 (PARSER)
---------------------
QUERY BLOCK SIGNATURE
---------------------
 signature (): qb_name=SEL$1 nbfros=1 flg=0
  fro(0): flg=4 objn=142 hint_alias="DUAL"@"SEL$1"

SPM: statement not found in SMB
SPM: capture of plan baseline is OFF

V tomhle případě je tam jeden query blok (SEL$1). A dole hláška SPM Zkratka neni dole vysvětlena, ale podle kontextu to bude SQL Plan Management (dbm_spm).

 • Check na ADOP (automaic degree of parallelism)
**************************
Automatic degree of parallelism (AUTODOP)
**************************
Automatic degree of parallelism is disabled: Parameter.

Jen informace o tom, že je to vypnuto.

 • Seznam a vysvětlení zkratek, které jsou použity (bohužel né všechny)
*******************************************
Legend
The following abbreviations are used by optimizer trace.
CBQT - cost-based query transformation
JPPD - join predicate push-down
OJPPD - old-style (non-cost-based) JPPD
FPD - filter push-down
PM - predicate move-around
CVM - complex view merging
SPJ - select-project-join
SJC - set join conversion
SU - subquery unnesting
OBYE - order by elimination
OST - old style star transformation
ST - new (cbqt) star transformation
CNT - count(col) to count(*) transformation
JE - Join Elimination
JF - join factorization
SLP - select list pruning
DP - distinct placement
qb - query block
LB - leaf blocks
DK - distinct keys
LB/K - average number of leaf blocks per key
DB/K - average number of data blocks per key
CLUF - clustering factor
NDV - number of distinct values
Resp - response cost
Card - cardinality
Resc - resource cost
NL - nested loops (join)
SM - sort merge (join)
HA - hash (join)
CPUSPEED - CPU Speed 
IOTFRSPEED - I/O transfer speed
IOSEEKTIM - I/O seek time
SREADTIM - average single block read time
MREADTIM - average multiblock read time
MBRC - average multiblock read count
MAXTHR - maximum I/O system throughput
SLAVETHR - average slave I/O throughput
dmeth - distribution method
 1: no partitioning required
 2: value partitioned
 4: right is random (round-robin)
 128: left is random (round-robin)
 8: broadcast right and partition left
 16: broadcast left and partition right
 32: partition left using partitioning of right
 64: partition right using partitioning of left
 256: run the join in serial
 0: invalid distribution method
sel - selectivity
ptn - partition
AP - adaptive plans
***************************************
 • Parametry optimalizátory – všechny, včetně nastavení + fixy a jejich stav

To jako úplně vypisovat nebudu, je toho fakt hodně. Co je fajn, je že jsou tam vypsány i nedokumentované parametry. Což dělá tenhe trace sámo o sobě zajímavým ;)

 • Pak následují pokusy o transformace query blocků
Considering Query Transformations on query block SEL$1 (#0)
**************************
Query transformations (QT)
**************************
JF: Checking validity of join factorization for query block SEL$1 (#0)
JF: Bypassed: not a UNION or UNION-ALL query block.
ST: not valid since star transformation parameter is FALSE
TE: Checking validity of table expansion for query block SEL$1 (#0)
TE: Bypassed: No partitioned table in query block.
CBQT bypassed for query block SEL$1 (#0): no complex view, sub-queries or UNION (ALL) queries.
CBQT: Validity checks failed for a5ks9fhw2v9s1.
CSE: Considering common sub-expression elimination in query block SEL$1 (#0)
*************************
Common Subexpression elimination (CSE)
*************************
CSE:   CSE not performed on query block SEL$1 (#0).
OBYE:  Considering Order-by Elimination from view SEL$1 (#0)
***************************
Order-by elimination (OBYE)
***************************
OBYE:   OBYE bypassed: no order by to eliminate.
CVM: Considering view merge in query block SEL$1 (#0)
OJE: Begin: find best directive for query block SEL$1 (#0)
OJE: End: finding best directive for query block SEL$1 (#0)
query block SEL$1 (#0) unchanged
Considering Query Transformations on query block SEL$1 (#0)
**************************
Query transformations (QT)
**************************
JF: Checking validity of join factorization for query block SEL$1 (#0)
JF: Bypassed: not a UNION or UNION-ALL query block.
ST: not valid since star transformation parameter is FALSE
TE: Checking validity of table expansion for query block SEL$1 (#0)
TE: Bypassed: No partitioned table in query block.
CBQT bypassed for query block SEL$1 (#0): no complex view, sub-queries or UNION (ALL) queries.
CBQT: Validity checks failed for a5ks9fhw2v9s1.
CSE: Considering common sub-expression elimination in query block SEL$1 (#0)
*************************
Common Subexpression elimination (CSE)
*************************
CSE:   CSE not performed on query block SEL$1 (#0).
SU: Considering subquery unnesting in query block SEL$1 (#0)
********************
Subquery Unnest (SU)
********************
SJC: Considering set-join conversion in query block SEL$1 (#0)
*************************
Set-Join Conversion (SJC)
*************************
SJC: not performed
PM: Considering predicate move-around in query block SEL$1 (#0)
**************************
Predicate Move-Around (PM)
**************************
PM:   PM bypassed: Outer query contains no views.
PM:   PM bypassed: Outer query contains no views.
query block SEL$1 (#0) unchanged
FPD: Considering simple filter push in query block SEL$1 (#0)
 ?? 
apadrv-start sqlid=11730480049179961089
CSE: Considering common sub-expression elimination in query block SEL$1 (#0)
*************************
Common Subexpression elimination (CSE)
*************************
CSE:   CSE not performed on query block SEL$1 (#0).
 :
  call(in-use=1136, alloc=16344), compile(in-use=54968, alloc=58616), execution(in-use=2632, alloc=4032)

Upřímně nevím co to dělá tady. Že od 10g Oracle permutuje bloky nikoliv celé sql jsem již někde postřehl. Oracle vzdal permutace na celém sql, protože pro takové SQL jako generuje například Siebel (150+ tabulek a joinu) jsou často permutace nemožné (ostatně ani faktoriál 10ti neni malé číslo – 362880, pokud si pamatuji tak před timhle přístupem bylo maximum 60000 a nazdar bazar). Takže raději rozsekání na části, ty permutovat a pak případně permutovat proti sobě. Proč ale přepisy nedělá na urovní celého sql netuším :(, ač si umím představit, že většina z nich nepůjde udělat přes hranice query bloku, tak něco by určitě šlo. Na mém select  from dual nemá co vymyslet  – zkusil a neuspěl.

 • Kontrola peek variables na cursoru

Tam jen zeje hláška, že nic. Nic být ani nemůže, nemam žádnou bid variable :D

 • Výpis SQL po transformaci, tzn ten který pujde na permutování
Final query after transformations:******* UNPARSED QUERY IS *******
SELECT "DUAL"."DUMMY" "DUMMY" FROM "SYS"."DUAL" "DUAL"
kkoqbc: optimizing query block SEL$1 (#0)
    
call(in-use=1136, alloc=16344), compile(in-use=64416, alloc=66952), execution(in-use=2632, alloc=4032)

kkoqbc-subheap (create addr=0x00000000170BF760)

Žádné transformace se nepovedly, takže stejné sql jako originál.

 • Výpis systémových statistik
-----------------------------
SYSTEM STATISTICS INFORMATION
-----------------------------
 Using NOWORKLOAD Stats
 CPUSPEEDNW: 3264 millions instructions/sec (default is 100)
 IOTFRSPEED: 4096 bytes per millisecond (default is 4096)
 IOSEEKTIM: 10 milliseconds (default is 10)
 MBRC:    NO VALUE blocks (default is 8)
 • Statistiky o tabulce
Table Stats::
 Table: DUAL Alias: DUAL
 #Rows: 1 #Blks: 1 AvgRowLen: 2.00 ChainCnt: 0.00

Na tabulce dual není nic zajímavého ;) Jeden řádek, délka 2, žádné chainy.

 • Analýza přístupu do tabulky
SINGLE TABLE ACCESS PATH 
 Single Table Cardinality Estimation for DUAL[DUAL] 
SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = TABLE
 Table: DUAL Alias: DUAL
  Card: Original: 1.000000 Rounded: 1 Computed: 1.00 Non Adjusted: 1.00
 Access Path: TableScan
  Cost: 2.00 Resp: 2.00 Degree: 0
   Cost_io: 2.00 Cost_cpu: 7271
   Resp_io: 2.00 Resp_cpu: 7271
 Best:: AccessPath: TableScan
     Cost: 2.00 Degree: 1 Resp: 2.00 Card: 1.00 Bytes: 0

Na tabulce dual není nic zajímavého. Stejně má Oracle jen možnost full table scan, žádný index tam neni.

 • Permutace
OPTIMIZER STATISTICS AND COMPUTATIONS
PJE: Bypassed; QB has a single table SEL$1 (#0)

Oracle dokonce ani nezkoušel permutovat, nemá s čím, máme jen jednu tabulku, takže taky nic.

 • Finální plán
kkeCostToTime: using io calibrate stats maxpmbps=200(MB/s) 
 block_size=8192 mb_io_count=1 mb_io_size=8192 (bytes) 
 tot_io_size=0(MB) time=0(ms)
kkeCostToTime: using io calibrate stats maxpmbps=200(MB/s) 
 block_size=8192 mb_io_count=1 mb_io_size=8192 (bytes) 
 tot_io_size=0(MB) time=0(ms)
Starting SQL statement dump

user_id=0 user_name=SYS module=sqlplus.exe action=
sql_id=a5ks9fhw2v9s1 plan_hash_value=272002086 problem_type=3
----- Current SQL Statement for this session (sql_id=a5ks9fhw2v9s1) -----
select * from dual
sql_text_length=19
sql=select * from dual
----- Explain Plan Dump -----
----- Plan Table -----
 
============
Plan Table
============
-------------------------------------+-----------------------------------+
| Id | Operation     | Name  | Rows | Bytes | Cost | Time   |
-------------------------------------+-----------------------------------+
| 0  | SELECT STATEMENT  |     |    |    |   2 |      |
| 1  | TABLE ACCESS FULL | DUAL  |   1 |   2 |   2 | 00:00:01 |
-------------------------------------+-----------------------------------+

Uf, pak už print other_xml a tedy print outline hintu a to je vše.  Takže to byl spíše takový rychlý popis tak tento trace file vypadá. Oracle neměl na takhle jednoduchém sql žádnout možnost optimalizace, transformace, permutace a předem byl předurčen jít full table scanem. Nicméně doufám, že jsem na to ukázal pár zajímavých věcí, ačkoliv to zajímavější ještě přijde, v nějaké v příštích postů bych rád prověřil vždycky nějakou zajímavou část.

A nyní bez zkladu co mi praštilo do oka:

 • Pokud se nejede hard-parse trace Oracle nevybleje
 • Když Oracle dělá dynamic sampling (měl jsem nastavo 2) tak používá klauzli SAMPLE BLOCK, ale to jen v případě, že tabulka má více datových bloku než dynamic samling chce. Pokud má méně datových bloků než chce dynamic sampling CBO nahulí sql na celou tabulku.

S tímhle číslem 10053 si tu doufám, ještě užijeme spoustu legrace na blogu, je to fakt vymazlená věcička. Hébičkám zdar!

 Posted by at 22:31
Nov 042014
 

Dneska jeden velice krátký tip, který však má své vlastní kouzlo. Funguje od PL/SQL Developer verze 9. Občas se v PL/SQL Developeru prostě hodí spustit více selectů/příkazů za sebou, nějak takto:

select * from dual;
select * from dual;
select * from dual;

(nepojmenované taby)

Funguje skvěle, PL/SQL Developer umístí výsledky do záložek. Co občas vadí je pojemování těchto záložek, v případě více selectů/příkazů se záložky jmenují podobně či dokonce stejně a to aby se v tom pak prase vyznalo;)

Takže co s tím? Komentář nad příkazem, který dokáže TAB s výsledkem pojmenovat:

--TAB=Select z dualu číslo 1 a žblunk
select * from dual;
--TAB=Select z dualu číslo 2 a hafík
select * from dual;
--TAB=Select z dualu číslo 3 a budlík
select * from dual;

(pojmenované taby)

 Posted by at 01:23