Sep 082015
 

Godiva, dnes jedna z věcí, která se moc nepouživá, což je myslím škoda – SQL Plan Baseline a s několika málo featurama, které k tomu patří – automatické tuning sql tasky, akceptování sql plánů a jejich envolvování a podobně. SQL Plan Management měl již dávno nahradit outlines a jako obvykle do toho přináší více nových vlastností a všechno to zesložiťuje ;) Nadruhou stranu přináší spoustu výhod, jednou z takových více diskutovaných je možnost více akceptovatelných plánů pro jedno sql, ale můžeme si poručit i jeden fixní jako tomu bylo u outlines. Outlines které je pochopitelně možné namigrovat na SPM.

První věc – chtělo by downgradovat Oracle 12.1c, protože v rámci zkoušení DBMS_SPM bude třeba mít více plánů a několik z nich určitě neoptimálních. Na 12.1c by se nám klidně mohlo stát, že v průběhu běhu sql se změní exekuční plán, což se na testování zrovna moc nehodí, a zároveň, už rovnou downgradujeme CBO a nastavíme použivání baselines:

 ALTER SYSTEM SET optimizer_features_enable='11.2.0.1' SCOPE=BOTH;
 ALTER SYSTEM SET optimizer_adaptive_reporting_only=TRUE SCOPE=BOTH;
 ALTER SYSTEM SET optimizer_use_sql_plan_baselines=TRUE SCOPE=BOTH;

Databázový parametr optimizer_features_enable (taky session parametr a hint) asi není třebas představovat, ale optimizer_adaptive_reporting_only by se hodilo připomenout, je nový, – nově jsou adaptivní exekuční plány. Inu parametr mění chování adaptivních sql plánů – hodnota FALSE (default), znamená povolení adaptivních plánů, hodnota TRUE znamená, že jsou změny pouze reportovány.

Otázka je, jak vymyslet testovací scénář, kde postupně od od Oracle dostanu více exekučních plánů – protože ta úplně nejjednoduší technologie použití hintu – nepomůže, hint má před SQL Plan Baseline přednost, exactly speaking – takové sql má pak jinou signaturu a nematchnout si. Nicméně i tak je dost možností, jak Oracle donutit počítat jiné sql plány – bind peeky, filtrování funkcí, statistiky, parametry optimalizátoru, hacking a nebo prostě zakládání optimalizačních struktur (a schválně nepíši jen indexu) až po naloadování sql plánu do sel setu.

CREATE TABLE A_BASET AS SELECT ROWNUM+1000 ID FROM DUAL CONNECT BY LEVEL<54201;
CREATE TABLE B_BASET AS SELECT ROWNUM+1000 ID FROM DUAL CONNECT BY LEVEL<51201;
CREATE TABLE C_BASET AS SELECT ROWNUM+1000 ID FROM DUAL CONNECT BY LEVEL<51201;
CREATE TABLE D_BASET AS SELECT ROWNUM+1000 ID FROM DUAL CONNECT BY LEVEL<51201;

A ted nějaké sql u kterého budeme evolvovat plány, ale ještě předtím funkce, index a statistiky. Funkce nedělá nic jiného než, že pro určité procento řádků vrací stejné ID, jinak -1. Takové obalení MOD funkce, kdyby náhodou bylo potřeba ještě nějak CBO potrápit. MOD funkci nemůžu přiřadit statistiky, F_MOD ano.

 CREATE OR REPLACE FUNCTION F_MOD(P_PERCENT NUMBER,P_ID NUMBER) RETURN NUMBER
  IS
  BEGIN
   RETURN (case when MOD(p_id,100)<P_PERCENT then p_id else -1 end);
  END;

A indexy:

 CREATE INDEX INX_A_BASET ON A_BASET(ID);
 CREATE INDEX INX_B_BASET ON B_BASET(ID);

A ještě statistiky, normálně bych na 12.1c nemusel po CTASu, nicméně po změně optimizer_features=’11.2.0.1′ enable již musím, porotože na 11g to ještě dostupné nebylo:

 BEGIN
  DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('AZOR','A_BASET');
  DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('AZOR','B_BASET');
  DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('AZOR','C_BASET');
  DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS('AZOR','D_BASET');
 END;

A nyní konečně nějaké neoptimální SQL na kterém bude možné vyšívat:

select * from A_BASET a
      join B_BASET b on (a.id=b.id)
      join C_BASET c on (b.id=c.id)
      join D_BASET d on (c.id=d.id)
    where 
    c.ID<2000 and
    d.ID<2000 and
    a.ID=F_MOD(100,a.ID) and
    b.ID=F_MOD(100,b.ID); 

Uf, na zlepšťování je tam toho myslím dost – přístupové cesty jsou přesně než by bylo optimální – na C,D jede Oracle full table scan, nicméně lepšejší by byl index, na A,B je to přesně opačně – měl by se jet ideálně full table scan, Oracle používá index.

V rámci zkoušení to pojďme naloadovat z SQL Setu. Vytvoříme SQL Set a do něj z sql area naloadujeme naše sql:

BEGIN
 DBMS_SQLTUNE.CREATE_SQLSET(sqlset_name=>'SQL_SET_WINTERSUN',description=>'Budlíčky a šmudlíčky');
END;

A ještě naloadovat dané sql do SQL Setu:

DECLARE
 c_sqlarea_cursor DBMS_SQLTUNE.SQLSET_CURSOR;
BEGIN
 OPEN c_sqlarea_cursor FOR SELECT VALUE(p)
  FROM TABLE( 
      DBMS_SQLTUNE.SELECT_CURSOR_CACHE(
      ' sql_id=''fuzzb02x0mu39'' ')
     ) p;

 DBMS_SQLTUNE.LOAD_SQLSET ( 
  sqlset_name   => 'SQL_SET_WINTERSUN'
,  populate_cursor => c_sqlarea_cursor 
);
END;

A ověření, že se povedlo naloadovat (statement_count=1):

Další krok a jeden z posledních v rámci příprav je naloadovat sqlset do SQL Plan baselines:

DECLARE
godiva pls_integer;
BEGIN
 godiva:= DBMS_SPM.LOAD_PLANS_FROM_SQLSET(sqlset_name => 'SQL_SET_WINTERSUN');
END;

A ještě si změníme jméno:

DECLARE
 i NUMBER;
BEGIN
i:=DBMS_SPM.ALTER_SQL_PLAN_BASELINE(plan_name=>'SQL_PLAN_3w14kphm9j83a71488e3f',
 attribute_name=>'plan_name',
 attribute_value=>'ORIGOŠ_PLÁN');
END;

Tohle je lehce nepříjemné, v SPM, Sql taskach atd. je většinou vystavená funkce, která vrací nějakou hodnotu, ale zárovň to nejde vytáhnout z dualu – nelze v selectu modifikovat objekt, ačkoliv některé z nich zafungují (otázka je jak) i přes tuto chybovou hlášku, alespoň na 12.1c. Při alter sql baseline stačí zadat jen plan_name nebo sql_handle, paradoxně pro změnu názvu je vyžadováno staré jméno, s hadnle to nefunguje (patrně kvůli mapování 1:N).

A pojďme envolvovat! V některých případech by mělo stačit spustit testovací sql ještě jednou – od té doby co má Oracle Cardinality Feedback a hlidá si, rozdíl mezi svým očekáváním selectivity a skutečným početem vrácených řádků. Ale to se mě aktuálně netýká (nemam histogramy například), takže založme indexu nad ID tabulky C_BASET, kde určitě chybí:

CREATE INDEX INX_C_BASET ON C_BASET(ID);

No, a pak už stačí spustit testovací sql a máme nový plán, za pozornost stojí ještě ACCEPTED=NO, narozdíl od manuálního loadu AUTO-CAPTURE přidává by deafult neacceptovatelné plány:

A zase změna jména:

DECLARE
 i NUMBER;
BEGIN
i:=DBMS_SPM.ALTER_SQL_PLAN_BASELINE(plan_name=>'SQL_PLAN_3w14kphm9j83aeb69e7cd',
 attribute_name=>'plan_name',
 attribute_value=>'INDEX_C');
END;

A jedeme dále, index na D:

 CREATE INDEX INX_D_BASET ON D_BASET(ID);

A zase spustit testovací sql a přejmenovat task:

DECLARE
 i NUMBER;
BEGIN
i:=DBMS_SPM.ALTER_SQL_PLAN_BASELINE(plan_name=>'SQL_PLAN_3w14kphm9j83afb7b557d',
 attribute_name=>'plan_name',
 attribute_value=>'INDEX_C_D');
END;

A SQL plány:

S tím, že aktuální plán je:

Takže vygenerujme report a necháme si schválit plán, zatím jen výkonově ověřený:

 DECLARE
 r clob;
 BEGIN
 r:=DBMS_SPM.EVOLVE_SQL_PLAN_BASELINE(sql_handle => 'SQL_3e0492ac2698a06a');
 dbms_output.put_line(r);
 END;

Výsledky k nahlédnutí. A především sql plán byl potvrzen a akceptován:


Plán byl akceptován jen jeden a ten nejlepší, by default (a taková je i filozofie) funkce ENVOLVE_SQL_PLAN_BASELINE potvrzuje zlešení spuštěním, ale v případě nouze se to dá přeskočít a acceptovat plán bez ověření pomocí prametru verify=>’NO’.

Jeden důležitý parametr, ale nechce vynechat – FIXED. Oracle k tomu píše výraz “preferované” – slovo FIXED vypadá, že jinudy cesta nepovede, ale je to trošku složitější – plánů s FIXED může být více (a pak Oracle vybere na základě odhadnutého costu) a FIXED plán nemusí být replikovatelný (drop index) a v tom případě bude CBO dát propadávat rozhodovacím stromem (ACCEPTED vs NOVÝ S MENŠÍM COSTEM). Inu ještě fixed:

declare
i number;
begin
i:=dbms_spm.alter_sql_plan_baseline(plan_name=>'INDEX_C',
attribute_name=>'fixed',attribute_value=>'YES');
end;

A pak už stačí jen vesele používat. Nebo ještě lépe tracovat si optimalizáror, což tak není úplně reklama na muj nedávný post, ale trace ukazuje velmi zajímavé věci – ve kterých se částečně mluví o dokumentaci – že optimalizace je stále provedena, pak je nalezen fixní plán, a následuje ověření proveditelnosti a přpočitání costu podle plánu ;) Mimochodem je třebas myslet na to, že prvně je vygenerován “normální” plán ještě než je akceptován fixed (či nějaký jiný) a tudíš na EXPLAIN_PLAN pozor, nicméně v V$SQL.SQL_BASELINE je to vidět, podobně jako v AUTOTRACE či v 10053 EVENTu, a odměnou je pak tento řádek:

- SQL plan baseline “SQL_PLAN_bxyyd7kvru30g9f449af4″ used for this statement

Užívejme s radostí a při Wintersunu !

 Posted by at 05:12
Aug 302015
 

Je to už hoooodně dlouho co jsem na podobné téma něco napsal – vlastně pokud se nepletu, to byl jen tip na hint NO_STMT_QUEUING. A z nějakého důvodu jsem tam tvrdil, že je to nedokumentovaný hint – je na čase si to opravit :) – či vnést do toho více světla a méně chyb. Dokumentovaný je, ale neni mezi hintama v SQL Reference, ostatně takových je více.

Možná bych měl začít tím, co je to Parallel Statement Queuning – někdy na Oracle 10g2 to funtovalo tak, že pokud si někdo poručil DOP (degree of parallel) třeba 32 a odčerpal tím tak nějaké množství ze zdrojů tak u následujícího SQL mohlo dojít k downgrade stupně parallelizmu. Dobře? Těžko říct, v závislosti na business požadavcích, konkrétním SQL, konkrétní degradaci. Každopádně jak usoudil Oracle bychom rádi i jiné chování – takové, že když si poručím parallel 32 tak ho prostě dostanu – ovšem zdroje jsou omezené, takže sice dostanu, ale musím si daný zdroj počkat – což právě dělá Parallel Statement Queuing.

No, pojďme to rovnou zkusit, první prerekvizita je nastavení parametru PARALLEL_DEGREE_POLICY na AUTO, defaulut je totiž MANUAL – tedy že parallel řídí programátor či jak to nazvat – na úrovni session, hinty, objekty, statementy které to mají nastavitelné atd. Parametr je možné nastavit na úrovni session nebo system:

ALTER SYSTEM SET PARALLEL_DEGREE_POLICY=AUTO SCOPE=MEMORY;

Tak, další věc kterou je třeba nastavit je maximum paralelních serverů, které je možné použít než půjde SQL do fronty. By default je to 4*CPU*PARALLEL THREADS PER CPU (alternativně krát ještě počet instancí na RACu). Hodnota by určo měla být pod PARALLEL_MAX_SERVERS, aby se system nepřetížil jen na parallelch:

ALTER SYSTEM SET PARALLEL_SERVERS_TARGET=4 SCOPE=MEMORY;

Tak ještě bych měl správně nastavit PARALLL_MAX_SERVERS, ale vzhledem k tomu, že jsem PARALLL_SERVERS_TARGET snížil, tak to není potřeba – hodnota je dostatečná (odvozeno od CPU, threads na cpu, pga). No a tohle nastavení by mohlo stačit. Takže to pojďme zkusit, já s tim docela bojoval ;) Založil jsem si totiž tabulku na zkoušku - 15 bloků což je přesně cca 112KB, při defaulutu 200MB/S to prostě nemá cenu paralelizovat, to chápu, speciálně když je tu ještě databázový parametr PARALLEL_MIN_ TIME_THRESHOLD, který by default řiká že nic s odhadem pod 10s nemá cenu optimalizovat parallelně. Sundal jsem to na minimum, to jest na 1s a pořád jsem se potýkal s nepěknou hláškou automatic DOP: Computed Degree of Parallelism is 1 because of parallel threshold. Nicméně ač neúspěšné pro mě hezké cvičení při snaze ukecávat Oracle na statistikách – inserty do dba_rsrc_io_calibrate, mreadtim, sreadtim, ioseektime, mbrs čímž jsem vyhnal cost někam k 7 x 10E23, ale pořád nic, občas Oracle změnil hlášku na ještě nepříjemnější: “no expensive parallel operation“.

Ještě než ukáži jak jsem nakonec “zvítězil”, pár věcí na které jsem při tom narazil, tak prvně při nastavování parametrů a snaha přesvědčit Oracle, že čtení 112KB mu bude trvat minuty jsem začal přepočítávat costy – vzorce si nepamatuji, nicméně když už jsem v tom byl, tak jsem si vyjel tenhle select:

SELECT (BLOCKS * (IOSEEKTIM + MBRC * BLKSIZ / IOTFRSPEED) / (MBRC * (IOSEEKTIM + BLKSIZ / IOTFRSPEED )) FROM DUAL;

Což je cost full table scanů, na 12c mi tedy nějak nevychází – ale liší se to jen v řádu jednotek procet, inu proč ne – takže pro dosazení pro všechny tabulky:

SELECT BLOCKS * (1 + 8 * 8192 / 4096) / (1 * round(8 + 8192 / 4096 )) const, owner,table_name FROM dba_tables ORDER BY BLOCKS DESC NULLS LAST;

Další věc, co jsem zjistil

 • Oracle mi nechá nastavit db_file_multiblock_read_count pod 1 – a obecně je to integer, tak nějak podle očekávání trhu. Ovšem přes begin dbms_stats.set_system_stats( ‘MBRC’, 0.0001 ); end; si mužu poručit i opravdu malé číslo.
 • Největší tabulka v prázdné databázi na počet bloků je SYS.IDL_UB1$ (zdrojové kody)
 • S hitem parallel queuing funguje, ovšem ne vždy to píše hlášku because of hint, což by mohlo být nepříjemné

No, nic zpět k ukázce queuing. Možností jak ven z toho, že mi Oracle nechce paralelně číst tabulku s 15ti bloky a zároveň chci ukázat čekání SQL na parallení zdroje je víc. To nejhorší možné – co jsem viděl na webu je založit si nějakou obrovskou tablku – děkuji, nechci ve virtual boxu. Přehintovat SQL (vnořené neasted loopy), aby běželo déle, ale to už bych rovnou mohl dát parallel :) Takže pojďme na to funkcí, které přiřadím ošklivé statistiky, navíc krásně můžu řídit za jak dlouho mi doběhne SQL.

CREATE TABLE TEST_PARALLEL_2 AS SELECT ROWNUM ID FROM DUAL CONNECT BY LEVEL<11;

No a ještě tu funkci:

CREATE OR REPLACE FUNCTION f_sleep_me(p_id NUMBER) RETURN NUMBER PARALLEL_ENABLE IS
BEGIN
 dbms_lock.sleep(10);
 RETURN p_id;
END;

A k ní ty statistiky:

ASSOCIATE STATISTICS WITH FUNCTIONS f_sleep_me DEFAULT COST (10000000,10000000,10000000);

A nyní již pro mě konečně Oracle pouští SQL parallelně:

Parallelně

Parallelně

Mám nastaveno PARALLEL_SERVERS_TARGET=4 v tomhle případě si vezme 2, takže stačí spustit ve dvou sessions a třetí si již počká:

Čekání ;)

Čekání ;)

A když už jsme u toho, tak ještě zkusme parametr, který udává minimální množství dostupným parallel serverů, které jsou potřeba dostupné, aby vůbec Oracle sql spustil. Možná to vypadá jako zvláštní přístup, ale když si pes představí SQL, které s parallelelm 20 běží 2 hodiny, tak rozhodně nemá chuť si nechat si automaticky zkrhouhnout si DOP na 2 ;). Tedy ještě vyzkoušení PARALLEL_MIN_SERVERS, prvně je však nutné vrátit parallel na manual:

ALTER SYSTEM SET parallel_degree_policy=MANUAL SCOPE=BOTH;

A pak tedy nastavit ještě další potřebné parametry:

ALTER SYSTEM SET PARALLEL_MIN_PERCENT=80 SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET PARALLEL_MIN_SERVERS=10 SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET PARALLEL_MAX_SERVERS=20 SCOPE=SPFILE;

Důvodem proč SPFILE je parametr PARALLEL_MIN_PRECENT, který neni modifiable a tímpádem asi i všechno, ať to neni na půlku konfigurované v paměti a půlku na spfile. A ještě dva parametry upravme:

ALTER SYSTEM SET parallel_threads_per_cpu=10 SCOPE=SPFILE;
ALTER SYSTEM SET parallel_servers_target=30 SCOPE=SPFILE;

Fajn a po otočení Oracle:

/*SESSION 1*/ select /*+ parallel(a 10) */ * from test_parallel_2 a where id=f_sleep_me(id);
/*SESSION 2*/ select /*+ parallel(a 10) */ * from test_parallel_2 a where id=f_sleep_me(id);

Čímž si vezmu všechno 2×10=20 a tudíš ve třetí session již mi to Oracle nedovolí spustit a skončím na:

ORA-12827: otillräckliga parallella frågeslavar (begärda 10, tillgängliga 0, parallel_min_percent 80)

Což je švédská hláška řikající, že chci 10, dostupných je 0 a tudíš mam smůlu, tohle je hodně extrémní případ, kdyt jsem všechno vyčerpal na nulu, takže ještě jednou :

/*SESSION 1*/ select /*+ parallel(a 3) */ * from test_parallel_2 a where id=f_sleep_me(id);
/*SESSION 2*/ select /*+ parallel(a 3) */ * from test_parallel_2 a where id=f_sleep_me(id);

Tedy si zkusim požádat o 19 další session:

ORA-12827: otillräckliga parallella frågeslavar (begärda 19, tillgängliga 11, parallel_min_percent 80)

Jestli mi zbývá 11 pak (1/0,8)*11=13,75, kolik múžu použít, to jest:

 select /*+ parallel(a 14) */ * from test_parallel_2 a where id=f_sleep_me(id);
 ORA-12827: otillräckliga parallella frågeslavar (begärda 14, tillgängliga 11, parallel_min_percent 80)
 /* ale s 13 to je ok */
 select /*+ parallel(a 13) */ * from test_parallel_2 a where id=f_sleep_me(id); -- normálně běží

A to je asi pro dnešek vše.

 Posted by at 21:47
Aug 022015
 

Godiva, mohlo by se zdát, že rok po takovém čase od vydání 12.1c nemá cenu psát o hintech z 11.2g. Nicméně tento článek jsem rozepsal před více než rokem a půl, zanechal ve složce “drafts” a zapomněl. Navíc je to tak nějak pokračování, takže by bylo fajn to dokončit, speciálně když jsem ho v draftech našel de-facto dokončený ;) Takže jen lehké update a publish.

K hintu IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX se toho asi mnoho nedá napsat – lze jej použít jen v INSERT, je nový od 11.2g (předtím šlo v 10.2g potlačit chybu pomocí DBMS_ERRLOG).  A co je zajímavé – Oracle explicitně zmiňuje, že v případě nalezení neunikátního záznamu se pokračuje dále a row-level lock řádku pustí – tzn, ty řádky které insertuje a již existují v tabulce to nelockne.

Synaxe je následující:

Takže ukázka, data stejná jako minule:

create table tbl_ignore_key as
select rownum as col_unique from dual connect by level<6;

 

Zase nějaký unikátní index:

create unique index inx_tbl_ignore_key_col_unique on tbl_ignore_key(col_unique);

A pokus o insert s hintem IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX:

insert /*+ IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX(tbl_ignore_key,inx_tbl_ignore_key_col_unique) */ into
tbl_ignore_key select rownum as col_unique from dual connect by level<11;
5 rows inserted.

Dokonce kdyby nikdo nevěřil, to mohu pustit znovu :

insert /*+ IGNORE_ROW_ON_DUPKEY_INDEX(tbl_ignore_key,inx_tbl_ignore_key_col_unique) */ into
tbl_ignore_key select rownum as col_unique from dual connect by level<11;
0 rows inserted.

Kdy mi to sice nic neinsertuje, ale nespadne na constrain, zatímco bez hintu:

insert into tbl_ignore_key
select rownum as col_unique from dual connect by level<11;
00001. 00000 - "unique constraint (%s.%s) violated"

Nebo nyní nově pro nás, co se učíme švédsky ORA-00001: brott mot unik begränsning ;). Takže tolik k tomuto hintu, ještě zbývají nějaká ta upozornění – pochopitelně nelze použít v kombinaci s APPEND hitem (který bude ignorován), odkazuje se tam na konkrétní objekt – což v hintu většinou typicky znamená, že hint na neexistující objekt vyfailuje celý insert, nelze použít v bukách a je to rychlejší než EXCEPTION klauzule.

 Posted by at 12:27
Jul 302015
 

Godiva, dnes jeden krátký tip – nedávno jsme objevil mě neznámou část příkazu ANALYZE TABLE, která umožní uložit ROWID chainovaných řádků – LIST CHAINED ROWS INTO. Takže si pojďme zkusit :) Pro spuštění tohoto příkazu existuje pouze jedna jediná pre-rekvizita a tou je mít tabulku do které se to uloží (alá constrain). Tabulka se dá získat spuštěním scriptů UTLCHAIN.SQL či UTLCHN1.SQL nebo stačí založit růčo se správnou strukturou, to jest:

CREATE TABLE CHAINED_ROWS (
owner_name varchar2(30),
table_name varchar2(30),
cluster_name varchar2(30),
partition_name varchar2(30),
subpartition_name varchar2(30),
head_rowid urowid,
analyze_timestamp date
);

A ted ještě jak to hezky nafixlovat, aby to bylo vidět – velikost bloku mam 8192 (8 kb), so udělejme 10 řádků po 790ti (overhead bloku by měl být daleko menší, ale nechme si raději buffer):

CREATE TABLE TST_CHAIN (
S_DATA VARCHAR2 (3000)
) PCTFREE 0;

INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('A',790,'A'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('B',790,'B'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('C',790,'C'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('D',790,'D'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('E',790,'E'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('F',790,'F'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('G',790,'G'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('H',790,'H'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('I',790,'I'));
INSERT INTO TST_CHAIN VALUES (RPAD('J',790,'J'));
commit;

Zanalyzujme:

ANALYZE TABLE TST_CHAIN compute statistics;

Fajn a nyní update nějakého řádku tak, aby se nevešel do datového bloku. Dejme mu třebas 3000x písmeno ‘X’, tedy 9*790+300=10110 a to se zajisté již do bloku 8kb nevejde. So, update náhodného řádku:

UPDATE TST_CHAIN SET s_data=RPAD('X',3000,'X') 
WHERE instr(s_data,chr(ascii('A')+MOD(abs(dbms_random.random),10)))<>0;
commit;

Zanalyzujeme:

ANALYZE TABLE TST_CHAIN compute statistics;

Naprosto dle očekávání trhu 2 datové bloky – jeden původní s daty a druhý, který vznikl updatem náhodného řádku – a jeden zřetězený rádek. A nyní konečně ke zkoušené klauzuli:

ANALYZE TABLE TST_CHAIN LIST CHAINED ROWS INTO CHAINED_ROWS;

Když mrknu na vrácené rowid (AAAHQWAABAAAN6RAAH), tak mi LIST CHAINED ROWS INTO tvrdí, že jsem updatoval řádek, který je 7 v pořadí:

Což je řádek, kdy byla původně H a krásně to koresponduje s posledním písmenem rowid :-) A nyní poslední krok, jen ověření, že to opravdu byl řádek s ‘H’áčkama:

Fajn, řádek s H chybí a místo něho je poslední řádek s Xkama  :)  So, enjoy LIST CHAINED ROWS INTO. Mimochodem v dokumentaci je uvedeno, že daný příkaz funguje jen pro fanoušky metalu.. ale možná teď tak trošku kecám ;)

 Posted by at 21:12
Jul 282015
 

Godiva, pojďmě si představit další funkci z balíčku funkcí, které tu jsou nově v 12.1c – APPROX_COUNT_DISTINCT. Jak název napovídá funkce vrátí počet distinctních hodnot a slovo APPROX znamená, že je to “asi tak nějak” :) Výměnou za nějakou tu nepřesnost dostaneme mnohonásobné zrychlení. Takže hurá na nějaký test a další informace dále :

CREATE TABLE TEST_APROX(
ID NUMBER(30) PRIMARY KEY,
TEST_RANDOM  NUMBER,
TEST_1_100  NUMBER,
TEST_1_2_3  NUMBER,
TEST_1_25000 NUMBER,
TEST_10_1   NUMBER
);

A ještě je třebas jí naplnit:

begin
for i in 0..100 loop
INSERT INTO TEST_APROX
  SELECT ROWNUM+(i*30000) AS ID,
  dbms_random.value AS TEST_RANDOM,
  MOD(rownum,100)   AS TEST_1_100,
  CASE WHEN ROWNUM=15555 THEN 1
       WHEN ROWNUM=15556 THEN 2
  ELSE 3 END        AS TEST_1_2_3,
  CASE WHEN ROWNUM<25000 THEN 1 
     ELSE ROWNUM END AS TEST_1_25000,
  CASE WHEN MOD(ROWNUM,10)<>2 THEN MOD(ROWNUM,10)
  ELSE 1 END AS TEST_10_1
 FROM dual CONNECT BY LEVEL <=30000;
 end loop;
end;

Tak nějak nějaký vzorek dat, některá lehce zkosená některá náhodná. Doporučuji případně ještě napočítat statistiky během CTASu se sice nově napočítávají, ale takhle v LOOPu to nezafunguje, bohužel.  Mě to vychází nějak takto:

Sloupec Popis dat DISTINCT APR CNT DIS APR CNT DIS result Chyba
ID Čísla od 1 do 3030000 2,8 (jedeme po indexu) 1s 2975859 1,78%
TEST_RANDOM Náhodná čísla cca 19s 1s 2986718 1,42%
TEST_1_100 Čísla od 0 do 99, každé 30300x 2s pod 1s 100 0%
TEST_1_2_3 čísla 1,2 101x číslo 3 3029798x pod 1s pod 1s 3 0%
TEST_1_25000 1x 2524899,101x 25000-30000 1s-2s pod 1s 5018 3,2%
TEST_10_1 30300x 0,3-9, 606000x 1 1s-2s pod 1s 9 0%

Takže nějaký závěr: narozdíl od DISTINCT se závislost na datech neprojeví zpomalením, ale na nepřesnosti. Což je hodně sympatické, bohužel jsem podcenil svůj komp a zrychení je vidět de-facto jen ve dvou případech, ale i tak je vidět že o proti normálnímu COUNTU hraje APPROX_COUNT_DISTINCT naprosto jinou ligu :) A to i proti indexu je daleko rychlejšejší. V exekučním plánu to vypadá nějak takto:

Aprox exekuční plán

Aprox exekuční plán

Nicméně ačkoliv to ukazuje sort mě se na tomhle příkladu nic reálně nesortovalo, jestli to takhle zafunguje budeme muset zjistit ;) Enjoy APPROX_COUNT_DISTINCT !

 Posted by at 22:42
Jul 042015
 

Po delší době zase Godiva, jsem zpět.

Ačkoliv jsem byl z možnosti tracování CBO velice potěšen (a stále sem) a rozepsal jsem hned další díl, tak jsem byl potrápen nedostatkem času za který mohla převážně moje nádherná vyučující švédštiny. Ano, v mém věku jsem prvně dělal a odevzdával úkoly, které bych na škole vyměnil za pětku či poznámku a označil slovem nepovinný. Ale nyní jsem se snažil dělat úkoly v  A++ kvalitě (ve smyslu ano, musí rozesmát/potěšit moji feministickou učitelku a ne, nemusí být gramaticky správně). Nicméně z úkolu mi právě vyvázal konec kurzu v kombinaci se zjištěním, že je samička zasnoubená :/. A taky, a to si přiznejme, za delší odmklu na blogu může Serious Sam II a Trine 2.

Ale nyní zpět k CBO tracování, v minulém postu jsem tak nějak naznačil jak moc cool je tracování eventu 10053. To byl ovšem začátek, který tak akoád ukazuje, že něco takového existuje. Na optimaizaci select * from dual prostě Oracle nemá co vymyslet. Doby, kdy se sekvence tahala přes select into a v rámci vyhnutí se latchů se dělala podobná tabulka vícekrát, jsou taky pryč, takže obecně ani my programátoři nic na select * from dual nevymýšlíme, není co – akorád to nepoužívat jako hulvát, když nemusíme.  Takže zkusme hodit trace něčeho odvážnějšího, ale zase né moc, začínáme – dvě tabulky postačí.

create table tbl_1000 as select rownum as id, mod(rownum,10) as tbl_1000id from dual connect by level<1001;
create table tbl_10000 as select rownum as id, mod(rownum,100) as tbl_10000id from dual connect by level<10001;

Jedna tabulka tbl_1000 s 1000 řádky a druhá tbl_10000 s 10000 řádky. A ještě jednu věc udělejme:

begin
DBMS_STATS.delete_table_stats('AZOR6','tbl_1000');
end;

Proč? Protože nově na 12c, kterou mám doma Oracle počítá statistiky během CTASu a já opravdu o statistiky zájem nemám. O co mám zájem je, aby mi zase ukázal jak si CBO krásně nasampluje.

Zapnutí tracování:

ALTER SESSION SET EVENTS '10053 trace name context forever,level 1';

A select:

select count(*) from tbl_1000 join tbl_10000 on (tbl_1000.tbl_1000id = tbl_10000.tbl_10000id);

A pak vzhůru do souboru: orcl12_ora_6508.trc

O proti select * from dual jsou zajímavější pokusy Oracle o rewrite – ve smyslu to přepsat tak, aby to bylo efektivnější. Pokusit se vyhodit zbytečný join apod. A ani nyní neuspěl se žádnou optimaizací. Jediný přepis byl přesunu join podmínky z standardu SQL (join on) do WHERE podmínky. Z hlediska optimlizace žádná změna.  Nyní rozhodnutí o přístupových cestách:

Access path analysis for TBL_1000
***************************************
SINGLE TABLE ACCESS PATH 
 Single Table Cardinality Estimation for TBL_1000[TBL_1000] 
SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = TABLE
 Table: TBL_100 Alias: TBL_100
  Card: Original: 1000.000000 Rounded: 1000 Computed: 1000.00 Non Adjusted: 1000.00
 Access Path: TableScan
  Cost: 3.01 Resp: 3.01 Degree: 0
   Cost_io: 3.00 Cost_cpu: 205607
   Resp_io: 3.00 Resp_cpu: 205607
 Best:: AccessPath: TableScan
     Cost: 3.01 Degree: 1 Resp: 3.01 Card: 1000.00 Bytes: 0

Bohužel nemá víc na výběr než jet full table scan s costem 3 a odhadem 1000 řádků. Zato druhá tabulka je daleko zajímavější :

Access path analysis for TBL_1000
***************************************
SINGLE TABLE ACCESS PATH 
 Single Table Cardinality Estimation for TBL_1000[TBL_1000] 
SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = TABLE

*** 2015-03-19 23:48:26.731
** Performing dynamic sampling initial checks. **
** Dynamic sampling initial checks returning TRUE (level = 2).
** Dynamic sampling updated table stats.: blocks=21

Statistiky pro TBL_1000 jsem mu smazal, takže si CBO musí nasamplovat tabulku, což podle trace dělá následujícím způsobem:

SELECT
 /* OPT_DYN_SAMP */
 /*+ ALL_ROWS IGNORE_WHERE_CLAUSE NO_PARALLEL(SAMPLESUB) opt_param('parallel_execution_enabled', 'false') NO_PARALLEL_INDEX(SAMPLESUB) NO_SQL_TUNE */
 NVL(SUM(C1),0),
 NVL(SUM(C2),0),
 COUNT(DISTINCT C3),
 NVL(SUM(
 CASE
  WHEN C3 IS NULL
  THEN 1
  ELSE 0
 END),0)
FROM
 (SELECT
  /*+ NO_PARALLEL("TBL_1000") FULL("TBL_1000") NO_PARALLEL_INDEX("TBL_1000") */
  1            AS C1,
  1            AS C2,
  "TBL_1000"."TBL_1000ID" AS C3
 FROM "AZOR6"."TBL_1000" "TBL_1000"
 )

Z čehož mu vypadne nějaký takovýto výstup:

*** 2015-03-19 23:48:26.794
** Executed dynamic sampling query:
  level : 2
  sample pct. : 100.000000
  actual sample size : 10000
  filtered sample card. : 10000
  orig. card. : 1716
  block cnt. table stat. : 21
  block cnt. for sampling: 21
  max. sample block cnt. : 64
  sample block cnt. : 21
  ndv C3 : 100
    scaled : 100.00
  nulls C4 : 0
    scaled : 0.00
  min. sel. est. : -1.00000000
** Dynamic sampling col. stats.:
 Column (#2): TBL_1000ID(NUMBER) Part#: 0
  AvgLen: 22 NDV: 100 Nulls: 0 Density: 0.000000
** Using dynamic sampling NULLs estimates.
** Using dynamic sampling NDV estimates.
  Scaled NDVs using cardinality = 10000.
** Using dynamic sampling card. : 10000
** Dynamic sampling updated table card.
 Table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  Card: Original: 10000.000000 Rounded: 10000 Computed: 10000.00 Non Adjusted: 10000.00
 Access Path: TableScan
  Cost: 7.05 Resp: 7.05 Degree: 0
   Cost_io: 7.00 Cost_cpu: 1849550
   Resp_io: 7.00 Resp_cpu: 1849550
 Best:: AccessPath: TableScan
     Cost: 7.05 Degree: 1 Resp: 7.05 Card: 10000.00 Bytes: 0

Počet řádků (10000), počet distinctních hodnot (100), počet nulls (0) a cost 7. A nyní ty zajímavé věci a zjištění – original cardinality 1716. Kde se to vzalo? Je to výpočet Oracle pro tabulku, která nemá statistiky. Píší výpočet, protože když Oracle přecházel z RBO na CBO měly tabulky by default cardinalitu 100. Kolik mají nyní netuším, ale rozhodně se jedná výpočet (možná někdy prozkoumám) – patrně na základě počtu segmentů, velikosti bloků a max délky řádky – dávalo by to smysl, přecejenom nějaké info Oracle má.  Jak zjistit default bez statistik se dá klidně potlačením dynamic samplingu bez nutnosti tracování:

select /*+ dynamic_sampling(0) */ count(*) from tbl_100 join tbl_1000 on (tbl_100.tbl_100id=tbl_1000.tbl_1000id);

Další zajímavá věta je “max. sample block cnt. : 64″ je vidět, že CBO byl pro mě ochoten nasbírat 64 bloků a tabulka má jen 21. Takže select běžel proti celé tabulce bez jakéhokoliv omezení. A ještě jedna řádka je zajímavá – filtered sample card. – což bude souviset s levelem dynamic samplingu a případně where podmínkou. Level nízký a žádný where, takže nebylo co řešit – počet řádků stejný jako v tabulce.

A nyní přijde to co přijít muselo. Perumtování a permutování a permutováné ;) Naštětí jsem si nezasral za uši najoinoval jen dvě tabulky na sebe, což mu dává přecejenom dost omezený počet permutací.

Join order[1]: TBL_1000[TBL_1000]#0 TBL_10000[TBL_10000]#1

***************
Now joining: TBL_10000[TBL_10000]#1
***************
NL Join
 Outer table: Card: 1000.000000 Cost: 3.005178 Resp: 3.005178 Degree: 1 Bytes: 
Access path analysis for TBL_10000
 Scan IO Cost (Disk) =  5.689000
 Scan CPU Cost (Disk) =  1849550.240000
 Total Scan IO Cost =  5.689000 (scan (Disk))
             + 0.000000 (io filter eval) (= 0.000000 (per row) * 10000.000000 (#rows))
            =  5.689000
 Total Scan CPU Cost =  1849550.240000 (scan (Disk))
             + 500000.000000 (cpu filter eval) (= 50.000000 (per row) * 10000.000000 (#rows))
            =  2349550.240000
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
 Access Path: TableScan
  NL Join: Cost: 5751.176415 Resp: 5751.176415 Degree: 1
   Cost_io: 5692.000000 Cost_cpu: 2349755847
   Resp_io: 5692.000000 Resp_cpu: 2349755847

 Best NL cost: 5751.176415
     resc: 5751.176415 resc_io: 5692.000000 resc_cpu: 2349755847
     resp: 5751.176415 resp_io: 5692.000000 resc_cpu: 2349755847
 SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = JOIN
Join Card: 100000.000000 = outer (1000.000000) * inner (10000.000000) * sel (0.010000)
Join Card - Rounded: 100000 Computed: 100000.000000
 Outer table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card: 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
  using dmeth: 2 #groups: 1
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 4 Row size:   25 Total Rows:      1000
   Initial runs:  1 Merge passes: 0 IO Cost / pass:     0
   Total IO sort cost: 0.000000   Total CPU sort cost: 40156645
   Total Temp space used: 0
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 18 Row size:   14 Total Rows:     10000
   Initial runs:  2 Merge passes: 1 IO Cost / pass:     12
   Total IO sort cost: 30.000000   Total CPU sort cost: 46137630
   Total Temp space used: 254000
 SM join: Resc: 42.451655 Resp: 42.451655 [multiMatchCost=0.226657]
SM Join
 SM cost: 42.451655 
   resc: 42.451655 resc_io: 40.000000 resc_cpu: 97349433
   resp: 42.451655 resp_io: 40.000000 resp_cpu: 97349433
 Outer table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card: 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
  using dmeth: 2 #groups: 1
  Cost per ptn: 0.044072 #ptns: 1
  hash_area: 32 (max=512) buildfrag: 4 probefrag: 19 ppasses: 1
 Hash join: Resc: 10.322486 Resp: 10.322486 [multiMatchCost=0.226657]
HA Join
 HA cost: 10.322486 
   resc: 10.322486 resc_io: 10.000000 resc_cpu: 12805157
   resp: 10.322486 resp_io: 10.000000 resp_cpu: 12805157
Best:: JoinMethod: Hash
    Cost: 10.322486 Degree: 1 Resp: 10.322486 Card: 100000.000000 Bytes: 
***********************
Best so far: Table#: 0 cost: 3.005178 card: 1000.000000 bytes: 13000.000000
       Table#: 1 cost: 10.322486 card: 100000.000000 bytes: 1600000.000000

Oracle má k dispozici pouze dvě tabulky na optimalizaci, takže pro permutace má jen dvě možnosti A-B a B-A respektive tbl_1000-tbl_10000 a tbl_10000_tbl-tbl_1000. Prvně zkusil nejprve pořadí tbl_1000-tbl_10000.  S tím, že zkoušel tři kombinace (což být vždycky nemusí, ale velmi často bude) – NL – neasted loopu, SM – sort merge join a HA – hash join.  Pro NL byl cost 5751, pro SM 42 a vyhrál HA s krásným costem pouhých 10 ;).  Že Oracle nekecá jsem si ověřil a zkusil si to tak hintnout:

select /*+ use_nl(tbl_10000 tbl_1000) leading(tbl_1000) */ count(*) from tbl_1000 join tbl_10000 on (tbl_1000.tbl_1000id = tbl_10000.tbl_10000id);

A funguje, horší bylo když jsem si zkusil hintnout merge join a dostal jsem se na dvojnásobný cost, což nepotěší, žejo. Nakonec jsem si po delším pátrání uvědomil, že jsem se pro NL původně snažil přepočítat její COST s čímž jsem jednak neuspěl a jednak jsme si kvůli tomu pustil:

begin
dbms_stats.gather_system_stats() ;
end;

Abych věděl sreadtim/mreadtim což byla hlupárna, žejo – jednak to nemělo šanci na úspěch, protože jak mam něco zkoumat, když si to sám změním? A druhak mam ted pochopitelně jiné costy, všude.. Po té, co CBO provedlo přepočítalo tyto tři joiny pro první pořadí je třebas se posunout dále:

***********************
Best so far: Table#: 0 cost: 3.005178 card: 1000.000000 bytes: 13000.000000
       Table#: 1 cost: 10.322486 card: 100000.000000 bytes: 1600000.000000
***********************

Krásně ještě printne jaký z toho má výstup a já se snad někdy tady na blogu (sám již jsem viděl) dostanu k tomu, že ukáži jak stavový prostor odřízne když mu při permutování vzroste cena nad cenu nejlepšího plánu. Bohužel na dvou tabulkách ukázat nejde. Dále následuje druhá a poslední permutace:

***********************
Join order[2]: TBL_10000[TBL_10000]#1 TBL_1000[TBL_1000]#0

***************
Now joining: TBL_1000[TBL_1000]#0
***************
NL Join
 Outer table: Card: 10000.000000 Cost: 7.046579 Resp: 7.046579 Degree: 1 Bytes: 
Access path analysis for TBL_1000
 Scan IO Cost (Disk) =  1.354300
 Scan CPU Cost (Disk) =  205607.200000
 Total Scan IO Cost =  1.354300 (scan (Disk))
             + 0.000000 (io filter eval) (= 0.000000 (per row) * 1000.000000 (#rows))
            =  1.354300
 Total Scan CPU Cost =  205607.200000 (scan (Disk))
             + 50000.000000 (cpu filter eval) (= 50.000000 (per row) * 1000.000000 (#rows))
            =  255607.200000
 Inner table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
 Access Path: TableScan
  NL Join: Cost: 13614.418874 Resp: 13614.418874 Degree: 1
   Cost_io: 13550.000000 Cost_cpu: 2557921550
   Resp_io: 13550.000000 Resp_cpu: 2557921550

 Best NL cost: 13614.418874
     resc: 13614.418874 resc_io: 13550.000000 resc_cpu: 2557921550
     resp: 13614.418874 resp_io: 13550.000000 resc_cpu: 2557921550
 SPD: Return code in qosdDSDirSetup: NOCTX, estType = JOIN
Join Card: 100000.000000 = outer (10000.000000) * inner (1000.000000) * sel (0.010000)
Join Card - Rounded: 100000 Computed: 100000.000000
 Outer table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
 Inner table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card: 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
  using dmeth: 2 #groups: 1
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 18 Row size:   14 Total Rows:     10000
   Initial runs:  2 Merge passes: 1 IO Cost / pass:     12
   Total IO sort cost: 30.000000   Total CPU sort cost: 46137630
   Total Temp space used: 254000
  SORT ressource     Sort statistics
   Sort width:     10 Area size:   131072 Max Area size:   2097152
   Degree:        1
   Blocks to Sort: 4 Row size:   25 Total Rows:      1000
   Initial runs:  1 Merge passes: 0 IO Cost / pass:     0
   Total IO sort cost: 0.000000   Total CPU sort cost: 40156645
   Total Temp space used: 0
 SM join: Resc: 42.451655 Resp: 42.451655 [multiMatchCost=0.226657]
SM Join
 SM cost: 42.451655 
   resc: 42.451655 resc_io: 40.000000 resc_cpu: 97349433
   resp: 42.451655 resp_io: 40.000000 resp_cpu: 97349433
 Outer table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
 Inner table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card: 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
  using dmeth: 2 #groups: 1
  Cost per ptn: 0.055405 #ptns: 1
  hash_area: 32 (max=512) buildfrag: 19 probefrag: 4 ppasses: 1
 Hash join: Resc: 10.356484 Resp: 10.356484 [multiMatchCost=0.249322]
 Outer table: TBL_1000 Alias: TBL_1000
  resc: 3.005178 card 1000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 3.005178
 Inner table: TBL_10000 Alias: TBL_10000
  resc: 7.046579 card: 10000.000000 bytes:  deg: 1 resp: 7.046579
  using dmeth: 2 #groups: 1
  Cost per ptn: 0.044072 #ptns: 1
  hash_area: 32 (max=512) buildfrag: 4 probefrag: 19 ppasses: 1
 Hash join: Resc: 10.322486 Resp: 10.322486 [multiMatchCost=0.226657]
HA Join
 HA cost: 10.322486 swapped 
   resc: 10.322486 resc_io: 10.000000 resc_cpu: 12805157
   resp: 10.322486 resp_io: 10.000000 resp_cpu: 12805157
Join order aborted: cost > best plan cost

Nejlepší plán již máme a zdálo by se že by to měl být konec, nicméně co je dále ještě zajímavé je část, kde nově nyní v Oracle 12.1c počitá inflexní bod pro adaptivní plán :) Nicméně u mě došel k celkem jasnému závěru:

DP: skipping adaptive plan due to NLJ heuristics

A do je vše ;) Ještě je tam zvažování jestli se to bude cachovat a pak už jen print všech parametru včetně patches a výpis exekučního plánu.  Kdyby někdo byl snad liný a měl zájem se na trc jen podívat, tak zde download – je tam jedna ještě jedno nebo dvě sql, které jsem spustil v té session.

 Posted by at 21:48
Mar 222015
 

Ahoj, dneska velice krátký post na pár PDF a přednášky, které mi v posledním dejmetomu měsíci zaujaly a myslím, že stojí za to si je přečíst. Jinak ale určitě budu pokračovat v načatém tracování CBO a jeho eventy 10053, případně 10054. A rozhodně s tím hnedtak nepřestanu ;) – v rámci možností omezeného času - příští víkend se jede na koncert Wintersun  do Vídně (áách).  Navíc vzhledem ke kráse naší vyučující pondělní švédštiny se musím pečlivě připravovat a psát domácí úkoly a v průběhu semestru ladit technologie jak jí ve švédštině pozvat na večeři..

Slajdy o tracování eventů. Koukal jsem, že ke všem věcem které jdou tracovat (ora-10000 až ora-10999 + nějaké další) se dotyčný dostal také přes brutal force na SQLERRM. Narozdíl od mého psa -  ne však náhodou ;) . S tím, že se mu zalíbily tyto eventy:

• 10046 (Millsap )Enable SQL statement timing
• 10053 CBO Enable optimizer trace
• 10079 Trace data sent/received via SQL*Net
• 10235 Check memory manager internal structures
• 10032 Dump sort statistics
• 10231 Skip corrupted blocks on full table scan
• 10015 Dump undo segment headers
• 10013 Monitor transaction recovery

Mě se jich líbí teda víc, například pro CBO jsou tam dva – s tim, že jeden je pro paralelní – 100054. A postrádám tam tracování deadlocku, což je užitečné (ačkoliv v případě ora-0060 oracle vybleje .trc soubor tak či tak). A hashjoinování, což je taky krásný trace report.

Dokument, který vysvětluje jak je to s Oracle a histogramama při joinování. Respektive jak je to s odhadem selectivty joinů. Nutno upozornit, že dotyčný dokument je docela starý a tudíš to na nověších verzích Oracle bude vypadat nejspíše úplně jinak. Co je ale super, věnuje se zkoseným datům. A na začátku je hned velice zajímavý vzorec na odhad cardinality, pokud nejsou histrogramy a množiny si matchnou na hranicích – “princip inkluze“:

join cardinality:=cardinality(A) * cardinality(B) * (1/max(ndv(a),ndv(b)))

A můj další tip je na přednášku/slajdy o latech, mutex apod.

A když už jsme u těch latch/mutexů tak tento dokument je trošku více specifičtější – také mutexy, ale tentokrát jejich chování na child/parent kurzorech. Hodně se věnuje zámkům na parent cursoru pokud je tam nutné hodit ještě nějaký child cursor pod parenta. Moc pěkné.

A pokud už snad máte dost všech těch vzorců a možností a view a mutexů a KGX, odhadů cardinality na HbH pro eq-join, tak něco hodně upovídaného na odlehčenou - edice.

Tak to by bylo všechno, a jinak pro kolegu, pravidlo palce: AUTO_SAMPLE_SIZE je cca o 2% méně přesné než estimate_percent = 100, ale za to 10x rychlejší. Note: neplatí pro extrémně zkosená data a platí pro 11g+.

Hébičkám a Winterusun zdar!

 Posted by at 17:37